Nyhetsartikkel

Hjelper vitaminer mot hårtap?

Vitamintilskudd brukes av mange for å forhindre hårtap. Men det er lite forskning som kan bevise effekten av det. En studie publisert i JAMA Dermatology har likevel konkludert med at noen vitaminer og produkter kan ha effekt.

Å miste håret kan både gi bekymring og være ubehagelig. Det er vanlig å miste omtrent 100 hår om dagen, og det er ofte i dusjen når vi bruker sjampo at mange opplever hårtap.

Les også: Mister håret - veiviser

Men mange opplever å miste mer enn det. 

Svært mange menn - 75 prosent i vår verdensdel - opplever å miste håret. Blant kvinner over 60 år er det omtrent 40 prosent som mister hår på en slik måte at det oppleves skjemmende.

Forsøkene for å finne en kur mot hårtap er mange, men er det bevis for at behandlingen virker?

En studie publisert i JAMA Dermatology1 har undersøkt dette ved å analysere data fra tidligere forskning som omhandler kosttilskudd og behandling av hårtap.

Se en animasjon om hårtap her

Mange produkter

Det er mange kosttilskudd som markedsføres for å redusere eller behandle hårtap. Det er stor spennvidde, fra gresskarfrøolje, sink, vitamin E, omega-fettsyrer og produkter som Viviscal, Nourkrin, Nutrafol og Lamdapil.

30 artikler ble inkludert i analysen, deriblant 17 randomiserte kliniske studier, 11 kliniske studier.

Studiene som ble inkludert i oversikten var generelt små og var basert på subjektive rapporter. Dette viser at det er behov for større og mer robuste randomiserte kliniske studier.

Hvis medisiner, traumer eller fysisk stress var årsak til hårtap i studier, ble ikke disse inkludert i analysen.

Les også: Hårtap hos kvinner

Kan ha effekt

Resultatene tyder på at kosttilskudd kan bidra til å behandle visse typer hårtap.

Kommersielle produkter som Pantogar, Nourkrin, Viviscal, Nutrafol og Lambdapil har vist positive effekter på hårvekst i randomiserte kliniske studier.

Videre fant gjennomgangen bevis av høy kvalitet på at sink kan øke hårveksten hos personer med hårtap. Mens studier som undersøkte rollen til vitamin D og vitamin B12 i behandlingen av hårtap, var av lavere kvalitet.

Få studier hadde undersøkt effekten av biotin (B7) som en egen behandling mot hårtap - selv om dette er mye brukt. 

Randomiserte studier tyder også på at tokotrienoler (antioksidantforbindelser som tilhører vitamin E-familien), og en kombinasjon av fiskeolje (omega-3 og omega-6), solbærfrøolje og antioksidanter som vitamin E og lykopen, kan forbedre hårtettheten hos personer med hårtap.

Bivirkningene var sjeldne og milde for alle behandlingene som ble evaluert.

Det er verdt å merke seg at forfatterne advarte om at noen av studiene som ble inkludert i gjennomgangen, ble finansiert av produsenter av kosttilskuddene.

Kilder

Referanser

  1. Drake L, Reyes-Hadsall S, et.al. Evaluation of the Safety and Effectiveness of Nutritional Supplements for Treating Hair Loss A Systematic Review. JAMA Dermatol 2022. jamanetwork.com
  2. Deep Shukla, Which nutritional supplements are best for treating hair loss?MedicalNewsToday, 2022 www.medicalnewstoday.com