Nyhetsartikkel

- Hjemmemåling er et godt supplement

Det er helt utmerket at pasienter med hypertensjon måler sitt eget blodtrykk hjemme så lenge det ikke fokuseres for mye på det. - Men det er ikke nok å måle blodtrykket selv, du må uansett til legen, presiserer allmennpraktiker Audun Dyrdal.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Stress og angst kan få blodtrykket til å hoppe til værs når du er på legekontoret. Det såkalte "kontorblodtrykket" eller "hvit frakk-effekten" kan gjøre det vanskelig for legen å måle korrekt blodtrykk.

Kun supplement

To nye studier, som er omtalt i en leder i legetidsskriftet The Lancet, viser at blodtrykksapparater for hjemmebruk gir mer pålitelige resultater enn hos legen. Spesielt pasienter med hypertensjon (høyt blodtrykk) kan ha stor nytte av å måle blodtrykket selv.

Allmennpraktiker Audun Dyrdal har tidligere sammenlignet blodtrykksmålinger gjort på legekontoret og målinger gjort utenfor legekontoret. Hans forskning konkluderer med at kontorblodtrykket bør suppleres med blodtrykksmåling utenfor legekontoret.

- Dersom du har hypertensjon, vil egenmålinger før legebesøk være et godt supplement, sier Dyrdal til Nhi.no.

Støtter anbefalingene

Korrekte blodtrykksverdier øker sjansen for å stille en presis diagnose. Audun Dyrdals egne undersøkelser viste at kvinner og eldre var mest utsatt for "hvit frakk-effekten". Denne gruppen bør derfor gjøre supplerende blodtrykksmålinger, som døgnmåling eller hjemmemåling, før en eventuell behandling med blodtrykkssenkende medisiner.

Allmennpraktikeren støtter de amerikanske og europeiske anbefalingene som er basert på de to studiene om hjemmemåling. Der anbefales det at hjemmemålinger bør inngå i helsetjenestetilbudet for pasienter med hypertensjon.

Bør ikke overfokuseres

Audun Dyrdal understreker at blodtrykksmålingen må sees i en helhetlig sammenheng og gjøres i samarbeid med legen.

- Det bør ikke være for mye fokus på blodtrykket heller. Andre faktorer som røyking og kolesterol kan bli glemt hvis fokuset blir for ensidig, advarer han.

Blir du lett nervøs bør du ikke måle blodtrykket hjemme. Da er det bedre med en døgnmåling hvor du får et blodtrykksapparat koblet til armen, og blodtrykket blir målt automatisk med jevne mellomrom i 24 timer.

Ser fordelene med hjemmemåling

Dyrdal forteller at det ikke er et stort behov hjemmemåling med blodtrykksapparat, men ser nyttigheten med at du måler blodtrykket før du går til legen. Han har positive erfaringer med å involvere hypertensjon-pasienter i behandlingen.

- Det er utmerket at pasienten tar ansvar for egen helse. Jeg opplever at han eller hun får mer interesse for behandlingen og dermed også mer etterlevelse (vilje til å følge legens råd, journ. anm.).

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Dyrdal A, Lindbæk M. Diagnostikk av hypertensjon i allmennpraksis - er kontorblodtrykk tilstrekkelig? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 147-51.
  2. Parati G, Pickering TG. Home blood-pressure monitoring: US and European consensus. Lancet 2009; 373: 876-8.