Nyhetsartikkel

Hørselstap: Vil ramme 1 av 4

25 prosent av verdens befolkning vil ha et hørselstap innen 2050. Det viser beregninger fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det betyr at nesten 2,5 milliarder mennesker i verden vil leve med en viss grad av hørselstap innen 2050.

Minst 700 millioner av disse menneskene vil trenge øre- og hørselsomsorg og andre rehabiliteringstjenester med mindre det blir gjort tiltak, skriver WHO i en rapport om hørsel utgitt i begynnelsen av mars.

I en nyhetsmelding fra WHO1 sier generaldirektør Tedros Adhanom at ubehandlet hørselstap kan virke ødeleggende på folks evne til å både kommunisere og å jobbe. Det kan også påvirke folks mentale helse og evne til å opprettholde relasjoner.

Han sier at omfanget av problemet er stort, men det finnes løsninger i form av evidensbaserte tiltak. 

Avdekke problemet

Rapporten understreker at det er behov for å øke innsatsen for å forebygge hørselstap raskt.

Dette kan gjøres ved å investere i og utvide tilgangen til øre- og hørselstjenester. Investeringer i øre- og hørselspleie har vist seg å være kostnadseffektive: WHO beregner at myndighetene kan forvente en avkastning på nesten 16 dollar for hver investerte 1 dollar.

Mangel på god informasjon og stigmatiserende holdninger til øresykdommer og hørselstap er årsak til at for få mennesker får hjelp med hørselsproblemene. Selv blant helsepersonell er det ofte mangel på kunnskap om forebygging, tidlig identifisering og håndtering av hørselstap og øresykdommer, skriver WHO. Dermed klarer ikke helsepersonell å gi den nødvendige omsorgen.

Videre skriver WHO at i de fleste land er øre- og hørselsomsorg fortsatt ikke integrert i nasjonale helsestjenester. Det er derfor utfordrende å få tilgang til hjelp for mange med øresykdommer og hørselstap. Tilgangen til høreapparater er også dårlig dokumentert. 

WHO skriver at i mange lavinntektsland er det knapphet på fagfolk: det er stor mangel på øre-nese-hals-spesialister. Det mangler også audiologer og logopeder. De mener dette gapet kan lukkes gjennom integrering av øre- og hørselsomsorg i primærhelsetjenesten. Men da trengs det strategier og opplæring til.  

Årsakene til hørselstap

Hos barn kan nesten 60 prosent av hørselstap forhindres gjennom tiltak som forebygging av røde hunder og hjernehinnebetennelse, bedre nyfødtomsorg og screening for og tidlig behandling av otitis media - inflammatoriske sykdommer i mellomøret.

Hos voksne kan støykontroll, sikker bruk av medisiner som kan virke skadelig på hørselen og god ørehygiene bidra til å opprettholde god hørsel og redusere muligheten for hørselstap.

Å avdekke problemene er det første trinnet i å behandle hørselstap og relaterte øresykdommer. Klinisk screening på strategiske tidspunkt i livet sørger for at eventuelle hørselstap og hørselssykdommer kan identifiseres så tidlig som mulig, skriver WHO i rapporten.

Nye teknologiske fremskritt kan identifisere øreproblemer og hørselstap i alle aldre - selv med begrenset opplæring og ressurser. Nøyaktige og brukervennlige verktøy gjør dette mulig.

Kilder

Referanser

  1. https://www.who.int/news/item/02-03-2021-who-1-in-4-people-projected-to-have-hearing-problems-by-2050