Nyhetsartikkel

Hoste: Kan du høre om smittsom sykdom er årsaken?

Kan du - kun ved hjelp av hørselen - avgjøre om personer som hoster eller nyser har smittsom sykdom?

Temaside om Korona

Det ønsket forfatterne av en samleanalyse (systematic review), som ble publisert i Proceedings ot the Royal Society B i juni 20201, å finne ut av.

I introduksjonen poengterer forfatterne at rundt 15 prosent av dødelighet hos mennesker er forårsaket av smittsomme sykdommer og parasittsykdommer. Gitt et slikt press, skulle man kanskje tro at evolusjonen hadde valgt ut de som har evne til å oppdage og unngå trusselen om smitte av slik sykdom.

Andre sanser kan identifisere sykdom

Forskning antyder at vi ved hjelp av sanser som syn og lukt kan oppdage om en person har smittsom sykdom. Det har vært lite forsket på hva slags effekt hørselen har i slike sammenhenger. Kan man identifisere smittsom sykdom ut i fra lyden av hoste og nys?

Forfatterne samlet resultatene fra fire studier som hadde sett på dette. De fant ingen bevis for at deltagerne kunne foreta en slik identifikasjon basert på det de hørte. 

Til tross for at den samlede nøyaktigheten var dårlig, rapporterte deltagerne at de følte seg rimelig sikre i sine vurderinger. Resultatene ble ikke bedre i de tilfellene der deltagerne fikk vite hvor mange av lydene som kom fra personer med smittsom sykdom.

Motbydelige lyder avgjorde

Det som avgjorde hvor sannsynlig deltagerne mente at personen hadde smittsom sykdom, var deres subjektive oppfatning av hvor motbydelige lydene var.

Kanskje vurderingen av smittsom sykdom blir mer nøyaktig når lyden bearbeides sammen med andre sanseinntrykk, som det vi ser og lukt.

Forfatterne fant altså ingen bevis for at vi ved å lytte til hoste eller nys kan oppdage en trussel om smittsom sykdom - selv om deltagerne følte seg rimelig sikre på at de kunne det. Neste gang du hører noen hoste eller nyse, bør du overlate diagnostiseringen til legen, konkluderer forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. Michalak NM, Sng O, Wang IM, Ackerman J. Sounds of sickness: can people identify infectious disease using sounds of coughs and sneezes?. Proceedings of the Royal Society B 2020. royalsocietypublishing.org