Nyhetsartikkel

Høyere energiforbruk ved lesing

Når du leser, har du høyere energiforbruk når du sitter i ro, enn du har når du lytter til musikk eller ikke gjør noe annet enn bare å slappe av.

Nei da, du kan nok fortsatt ikke lese eller lytte deg til et høyere kaloriforbruk av betydning, men det kan likevel være interessant å vite at kroppen forbruker mer energi ved lesing og lytting til musikk, enn du bruker ved å stirre i taket.

Rettet mot forskere

Først og fremst er studien og studieresultatet rettet mot forskere som skal gjøre målinger av kaloriforbruk. Dette blir oftest gjort om morgenen, og den som blir målt, skal være udusjet og skal ikke ha fått i seg kaffein eller andre stimulerende stoff. Ofte sovner deltagere som blir målt på denne måten, slik at resultatet blir et mål av forbrenning ved søvn fremfor hvile. Hensikten med denne studien, som ble publisert i Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics1, var å finne ut om det å lytte til avslappende musikk man selv har valgt ut, eller lese fra en elektronisk enhet eller i et blad, påvirker energiforbruket ved hvile.

Studien var randomisert og sammenlignet tre grupper som enten hvilte, leste eller lyttet til musikk. Resultatene til 65 personer ble brukt i den endelige analysen. Personene var 36 kvinner og 29 menn mellom 18 og 50 år som hadde en stabil vekt.

Bør ikke lese under testen

Resultatene viser at de som leste, enten et blad eller fra en elektronisk enhet, økte forbrenningen i hvile med 102.7 kcal per dag, sammenlignet med kun hvile. Å lytte til musikk økte forbrenningen i hvile med 27.6 kcal per dag, sammenlignet med kun hvile. Det var ingen forskjell i energiforbruk mellom de som leste i et blad, og de som leste på en elektronisk enhet.

Forfatterne anbefaler derfor at de som skal gjennomføre en kalorimåling, ikke bør lese under en slik test. Om den lille forskjellen som ble funnet ved lytting til musikk, skal føre til at man også bør avstå fra dette, må være noe testens administrator tar stilling til.

Kilder

Referanser

  1. Snell B, Fullmer S, Eggett DL. Reading and Listening to Music Increase Resting Energy Expenditure during an Indirect Calorimetry Test. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2014; 114 (12): 1939-42. www.andjrnl.org