Nyhetsartikkel

Høyt blodtrykk hos unge

Unge voksne med et blodtrykk i øvre normalområde har økt risiko for å få hjerteproblemer når de blir middelaldrende.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det viser en ny studie publisert i Journal of the American College of Cardiology.

Nesten 2500 menn og kvinner ble fulgt opp i løpet av en periode på 25 år. I løpet studieperioden ble blodtrykket målt sju ganger. Forskerne gjorde i tillegg en rekke andre helseundersøkelser og vurderinger.

Ved starten av studien var alle deltagerne friske og i alderen 18 til 30 år.

Les også: Dette er høyt blodtrykk

God kontroll tidlig i livet

Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men er en belastende faktor for hjertet, og medfører økt risiko for utvikling av hjerneslag og hjerteinfarkt. Blodtrykket varierer hos alle fra dag til dag, og også i løpet av dagen. Lavest er trykket ved hvile om natten. Det skal lite til av anstrengelser eller aktivitet før blodtrykket stiger.

Se en animasjon av blodtrykket her:

Forskerne i denne aktuelle studien fant ut at deltakerne som hadde et blodtrykk som lå i den øvre delen av normalområdet da de var mellom 18 og 30 år, hadde økt risiko for hjerteproblemer når de var midt i livet.

De mener funnene som er gjort, støtter opp under betydningen av å ha en god kontroll over risikofaktorene tidlig i livet. For selv om man i ung alder har et forhøyet blodtrykk som er innenfor normalen, er dette forbundet med hjerteproblemer 25 år senere.

Les også: Høyt blodtrykk - livsstilsendringer

Ta livsstilsgrep

Blodtrykk angis med to tall atskilt av en skråstrek. Overtrykket er trykket i pulsårene når hjertet trekker seg sammen og pumper blodet ut i hovedpulsåren (det systoliske trykket). Undertrykket er trykket i pulsårene mellom hjerteslagene når hjertet hviler (det diastoliske trykket). Et blodtrykk på 150/90 betyr altså at trykket er 150 på det høyeste, og 90 på det laveste.

Forskerne sier at unge voksne bør tenke over hva de kan gjøre for å forhindre forhøyet blodtrykk. Mindre salt i maten, fysisk aktivitet og vektkontroll er elementer som er viktig å ha i minne.

Les også: Treningsråd mot høyt blodtrykk

De skriver at også i første halvdel av det voksne livet bør man holde blodtrykket så lavt man kan -130/80 eller 130/70 bør være målet for personer under 50 år.

Forfatterne bak studien bringer også fram temaet om at blodtrykksmåling bør begynne i barndommen, spesielt hos overvektige barn. De understreker betydnigen av å identifisere risikopasienter tidlig i livet.

Se også: Slik jobber hjertet

Kilder

Referanser

  1. Kishi S, Teixido-Tura G, et.al. Cumulative Blood Pressure in Early Adulthood and Cardiac Dysfunction in Middle Age. J Am Coll Cardiol 2015. DOI:10.1016/j.jacc.2015.04.042 DOI