Nyhetsartikkel

Hundebitt rammer oftest eiers familie

I de fleste tilfellene der hundebitt har ført til skader, er hunden eid av et familiemedlem av den som blir skadet.

Dette er vist gjennom flere studier. I en studie som ble utført av amerikanske Mayo Clinic og Phoenix Children`s Hospital, har forskerne sett nærmere på denne type skade og omstendighetene rundt skadetilfellene.

Studien ble publisert i Journal of Pediatric Surgery i februar 20151. Den viste at hos mer enn halvparten (53 prosent, 150/282)) av alle som ble behandlet for hundebitt ved Phoenix Children`s Hospital, tilhørte hunden som bet et nært familiemedlem av den som ble bitt.

Les også vår pasientinformasjon om hundebitt

Pitbull vanligste rase

Den retrospektive studien hadde undersøkt hundebitt-skader ved Phoenix Children`s Hospital i perioden 2007-2013. 670 skader forårsaket av hundebitt ble behandlet ved sykehuset i perioden. 282 av disse var så alvorlige at det krevde evaluering av traumeteam eller transport i ambulanse. Karakteristikk av de vanligste funnene blant disse 282 inkluderte:

  • Begge kjønn ble bitt (55 prosent menn/gutter)
  • Vanligste alder på pasienten var fem år, men favnet fra to måneder til 17 år
  • 28 hunderaser ble identifisert. Den vanligste var Pitbull (39 prosent av tilfellene der hunderase var registrert, 83 av 213).
  • De vanligste skadene var opprivning av huden (ofte i ansiktet), men det var også en rekke bruddskader og kritiske skader som alvorlig skade på nakke og kjønnsorgan.

Falsk trygghetsfølelse

Mer enn 60 prosent av skadene krevde en påfølgende operasjon. - Selv om de fleste pasientene kunne dra hjem fra sykehuset etter et døgn, må man også ta med i beregningen de psykologiske effektene det gir å bli bitt av en hund, sier forskeren som ledet studien, Erin Garvey, i en uttalelse til Mayoklinikken2.

Forfatterne påpeker videre at mange får en falsk trygghetsfølelse fordi de kjenner hunden godt. De mener at neste steg innen forskningen på dette området er å identifisere hvilken type opplæring som kreves - og hvem som trenger den; foreldrene, hundeeierne eller barna.

Forskerne håper å opplyse familier om hvor viktig det er å følge råd og tips som blir gitt for trygg omgang med hund, selv om hunden er en del av familien.

Hva kan familien gjøre for å forebygge hundebitt og omgå hunder på en best mulig måte? Det kan du lese mer om i denne artikkelen: Forebygg hundebitt

Kilder

Referanser

  1. Garvey EM, Twitchell DK, Ragar R, Egan JC, Jamshidi R. Morbidity of pediatric dog bites: A case series at a level one pediatric trauma center. Journal of Pediatric Surgery 2015; 50 (2): 343-46. www.jpedsurg.org
  2. Mayo Clinic, Phoenix Children’s Hospital Dog Bite Study Highlighted, McVeigh J newsnetwork.mayoclinic.org