Intervju

Hundeeiere rapporterer om bedre mental helse under pandemien

En studie viser at hundeeiere var mindre deprimerte og følte de hadde mer sosial støtte under pandemien sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke eide hunder. - Hundene dømmer ikke, krever ingenting og gir ubetinget kjærlighet, sier atferdsterapeut Tonje Hennig.

Ordtaket om at hunden er menneskets beste venn, har støtte i vitenskapen. En rekke forskningsstudier har vist at mennesker som eier hund, har redusert risiko for hjerteinfarkt og slag, men også at det er en sammenheng mellom hundehold å ha bedre mental helse.

Nå viser altså en studie fra USA at det å eie hund kan virke beskyttende på flere måter under Covid-19 pandemien:

Hundeeierne som deltok i studien, rapporterte om mindre depresjon og at de følte at de hadde mer sosial støtte sammenlignet med en kontrollgruppe.

Studien er en observasjonsjonsstudie og er publisert i tidsskriftet PLOS ONE1. Men en bør merke seg at forskningen er utført ved Nestlé Purina Research i Saint-Louis. Nestlé Purina selger hundemat.

Gir støtte i en vanskelig tid

Studien er en observasjonsstudie, og forskerne brukte data fra 768 hundeeiere og 767 potensielle hundeeiere i USA. Alle var i alderen 18 år og eldre, og undersøkelsen ble utført online.

"Potensielle hundeeiere" ble definert som de som ikke eide hund i løpet av studieperioden, men som var veldig interessert i å eie en i fremtiden. Denne gruppen fungerte som kontroll.

I denne studien definerer forfatterne sosial støtte som noe som innebærer ett eller flere av følgende:

  • Følelse av å bli tatt vare på
  • Følelse av å bli elsket, aktet og verdsatt
  • Følelsen av å ha et støttende nettverk

Forskerne mener altså at studien deres viser at det å eie en hund kan bidra til å beskytte kjæledyreiere fra noen av de negative psykologiske konsekvensene som følge av pandemien. De mener studien er nok et bevis på at hunder gir positiv støtte til sine eiere i vanskelige tider.

Et stort ansvar med hund

Men selv om hundehold kan ha gjort pandemien mindre ensom for mange, skal man likevel tenke seg godt om før man skaffer seg en hund.

Tonje Hennig er hundetrener og atferdskonsulent og har drevet hundesenter i over 17 år. Hennig driver i dag Hundelykke Atferdssenter i Grimstad. Hun sier at pågangen under pandemien har vært enorm.

- Det er langt flere som innrømmer å ha gitt etter for barnas ønske om egen hund, mange som har betalt skyhøye priser for blandingshunder fordi det har vært så lange ventelister, og altfor mange som har fått valper med mangelfull sosialisering og trygg og god pregning i valpekassa, sier hun.

Hennig sier at det å ha hund har gått fra å være forbeholdt «hundefolk» til å bli noe alle har, og med dette har også hundeavl blitt en business. Baksiden er blant annet at mange ikke har greie på valper, valpeutvikling og viktigheten av de første ukene sammen med mor og søsken for videre utvikling.

- Det har også blitt avlet på hunder som ikke egner seg som avlshunder, og dette har ført til flere syke hunder enn jeg har sett tidligere, sier hun.

Hunden skal leve lenge

Hennig sier at det viktigste å tenke på før man skaffer seg hund, er om livssituasjonen tilsier at du kan gi hunden det den trenger. Ikke bare de neste 2-3 årene, men kanskje 15 år frem i tid, hvis du er så heldig å få ha hunden din lenge.

- Det er lurt å bruke god tid på å velge en rase som passer for deg og din familie, både i forhold til aktivitetsnivå, størrelse, bruksområde og egenskaper som er typiske for rasen. Det er også viktig å huske på at alle hunder er individer: Akkurat som søsken er ulike, vil valpen din være ulik naboens hund som er samme rase, eller sine kullsøsken, sier Hennig.

- Hunder har vært redningen

Hennig er overbevist om at hunder har vært nærmest avgjørende for manges utfall av pandemien.

- Jeg vet om unge, enslige som satt på hjemmekontor i ett år og selv sier at uten hunden sin, ville de ikke holdt ut. Eldre mennesker har hatt noen å snakke med og klappe på når barnebarn ikke fikk komme innom på grunn av smittefare, og folk som har blitt permittert, har økonomiske bekymringer og usikkerhet rundt jobb og inntekt, har en varm kropp å holde rundt når de trenger det, sier hun.

- Hunder er empatiske, de lukter våre følelser og lærer seg å gjenkjenne emosjonene våre ved å tolke ansiktsuttrykk. De underholder oss, får oss opp av senga og sofaen, gir støtte og trøst, og får oss ut på tur også når vi egentlig ikke orker.

Hun forteller at de ved Hundelykke Atferdssenter har tre utdannede terapihunder, som jobber ved skoler, institusjoner og med enkeltmennesker.

- Effekten av deres arbeid ser vi hver dag; barn med sosiale utfordringer, lese- og skrivevansker eller fobier, opplever mestring og glede ved å lese for hundene eller trene dem sammen med hundeførerne. Hundene dømmer ikke, krever ingenting og gir ubetinget kjærlighet, sier hun.

Kilder

Referanser

  1. Martin F, Bachert K, et.al. Depression, anxiety, and happiness in dog owners and potential dog owners during the COVID-19 pandemic in the United States. PLOS ONE 2021 journals.plos.org
  2. https://www.medicalnewstoday.com/articles/dog-owners-report-less-depressive-symptoms-during-the-pandemic