Nyhetsartikkel

Hundehold gir god trim

Hundeeiere er langt mer aktive enn de som ikke har en firbeint venn.

En ny studie gjennomført i Skottland har funnet en sammenheng mellom hundehold og god fysisk form blant eldre.

Forskerne bak studien målte det fysiske aktivitetsnivået til 547 eldre voksne fra en region i Skottland. Etter å ha korrigert for faktorer som vær, miljø, helsetilstand og sosioøkonomisk status, viste det seg at hundeeiere var 12 prosent mer fysisk aktive enn de som ikke eide hund.

Les også: Et liv med kjæledyr gir bedre helse

Målte aktiviteten

Studien ble utført av forskere fra University of St Andrews, University of Dundee og University of Newcastle og er publisert i det medisinske tidsskriftet Preventive Medicine.

Forskerne brukte data fra voksne over 65 år som ble rekruttert fra 17 ulike legekontorer fra regionen Tayside i Skottland. Deltagerne ble tilfeldig valgt, og inkluderte folk fra både rurale og urbane strøk. Menneskene som deltok i studien, måtte oppfylle visse kriterier.

Les også: Turgåing som trening

Hver deltaker ble bedt om å bære et måleinstrument i syv dager. Dette skulle vise hvor aktive de var i det daglige - og de ble alle bedt om ikke å endre sitt vanlige aktivitetsmønster i løpet av denne uken. Deltagerne fylte også ut et skjema om blant annet sivilstatus, utdanningsnivå, forhold til fysisk aktivitet, sosialt nettverk og generell helsestatus.

Resultatene viste at når ingen andre faktorer ble tatt med i betraktningen, viste målingen at hundeeierne var 27 prosent mer fysisk aktive enn de som ikke eide hund. Men ved å ta hensyn til de miljømessige og medisinske faktorene, beregnet forskerne det dithen at hundeeiere var 12 prosent mer fysisk aktive enn andre.

Les også: Aktive eldre lever lengre

Mindre depresjon med hundehold

Resultatene av studien viste også at hundeeiere i større grad enn andre var gift, bodde på landsbygda, hadde vært fysisk aktiv i ung alder og hadde bedre generell helse og fysisk funksjon.

Les også: Hvorfor det er bra å være i god form

Hundeeiere hadde også i mindre grad enn andre symptomer på depresjon. Forskerne antyder at ved å gå på tur med hunden, vil man også lettere komme i kontakt med andre mennesker i nabolaget.

Denne studien viser altså at det å eie en hund er koblet til mer fysisk aktivitet og bedre generell helse. Årsaken til dette er trolig at hunden trenger å gå en tur hver dag, men forskningen kan ikke bevise at dette er årsaken til resultatene.

Denne studien er en tverrsnittsstudie av eldre voksne. En slik studie kan altså ikke bevise årsak og virkning, så selv om forskningen viser at hundeeiere har både bedre generell helse og bedre fysisk funksjon, kan ikke studien bevise at dette er på grunn av hundeholdet i seg selv.

På den andre siden: Det er liten tvil om at trening og turgåing er gunstig for fysisk og psykisk helse. Dette er noe alle bør gjøre, uansett om de har en firbeint følgesvenn eller ikke.

Les også: Mindre stress hos barn som får stelle hest

Kilder

Referanser

  1. Feng Z, Dibben C, et.al. Dog ownership and physical activity in later life: A cross-sectional observational study. Preventive Medicine 2014; 66: 101-106.
  2. http://www.nhs.uk/news/