Nyhetsartikkel

Hunder og hundeeiere deler diabetesrisiko

Risikoen for selv å utvikle diabetes er større for hundeeiere med en hund som har diabetes type 2 - og omvendt: Hunder med eiere som har diabetes type 2, har større risiko for å selv utvikle sykdommen.

Temaside om Korona

Hos katter og katteeiere ser man derimot ingen slik sammenheng.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet BMJ i desember 20201. Studien ble utført av forskere i Sverige og i Storbritannia.

Ved hjelp av forsikringsdata hentet fra veterinærtjenester identifiserte forskerne hund og eier-par som besto av 175 214 hundeeiere og 132 783 hunder, og katt og eier-par som besto av 89 944 katteeiere og 84 143 katter. Denne informasjonen ble hentet ut i perioden januar 2004 til desember 2006. Informasjonen var koblet til svenske helse- og medisinregister. Tilfeller av diabetes type 2 hos hunde- og katteeiere og tilfeller av diabetes type 2 hos dyrene, ble registrert i en seksårig oppfølgingsperiode i  2007-2012.

Risiko for eier og hund

Det ble tatt hensyn til flere faktorer som kunne påvirke resultatene. Dette inkluderte personlige, sosioøkonomiske omstendigheter som alder, kjønn, bosted, sivilstatus, utdanningsnivå og inntekt hos dyreeieren, og alder, kjønn og rase hos dyret.

Å eie en hund med diabetes type 2 var forbundet med 38 prosent høyere risiko for å utvikle diabetes type 2 sammenlignet med å eie en hund uten diabetes type 2. Dette estimatet endret seg lite etter at det ble justert for andre faktorer.

Risikoen for å utvikle diabetes type 2 var også 28 prosent høyere hos hunder som hadde en eier med diabetes type 2, sammenlignet med hunder som hadde eier uten diabetes type 2. Dette tallet ble redusert etter at det ble justert for alder hos eieren.

Katter er fysisk aktive på egen hånd

Mulige forklaringer på disse funnene inkluderer lik livsstil, som fysisk aktivitetsnivå og matvaner, faktorer som kan påvirke diabetesrisikoen.

Mindre samsvar mellom katteeiernes aktivitetsnivå og kattenes aktivitetsnivå kan bidra til å forklare hvorfor katter og deres eiere ikke deler diabetesrisiko.

Begrensninger

Ettersom studien er en observasjonsstudie, kan man ikke fastslå årsak. Forskerne hadde ikke mulighet til å vurdere kosthold og aktivitetsnivå som mulig årsak til denne sammenhengen. Resultatene er også begrenset til dyreeiere som har økonomi til å ha veterinærforsikring til dyret sitt, og til personer som fikk medisin som en del av behandlingen for sin diabetes.

Forskerne mener likevel at studien var robust. Det er derfor mulig at hunder med diabetes type 2 kan vare et varsel om helseatferd og miljøeksponering som kan føre til diabetes type 2 hos eieren, konkluderer forskerne.

 

Referanser

  1. Delicano RA, Hammar U, Egenvall A. The shared risk of diabetes between dog and cat owners and their pets: register based cohort study. BMJ 2020. www.bmj.com