Informasjon

Husstøvmidd

Husstøvmidden, Dermatophagoides, finnes typisk i senger, sengetøy og i tepper på soverommet. Den trives ved høy fuktighet og en temperatur på 24-26°C.

Hva er husstøvmidd?

Husstøvmidd lever i hovedsak av hudavfall fra mennesker, men den spiser også soppsporer. De to viktigste allergifremkallende typer er Dermatophagoides pteronyssinus og D. farinae. Midden kan som oftest finne levelige vilkår med tilstrekkelig fuktighet og næring i senger og sengetøy, i tepper på soverom og i stoppede møbler.

Middens størrelse er på om lag 0,2-0,3 millimeter. De kan så vidt sees med en god lupe, men vanligvis vil man bruke mikroskop for å se dem. 

Kan man bli kvitt husstøvmidd?

Det antas at redusert eksponering for husstøvmidd lindrer symptomer hos de med allergi mot midden, og det finnes holdepunkter for at det reduserer faren for alvorlige astmaforverringer hos barn. En rekke tiltak kan bidra til å minske totalbelastningen ved å redusere antall midd i huset, men du blir nok ikke kvitt den.   

Forskning på 80-tallet viste mindre forekomst av husstøvmidd i høyden, og at det ikke fantes husstøvmidd over rundt 1600 moh. Men nyere undersøkelser viser ingen endring av betydning ift. forekomst av husstøvmidd i høyder mellom 400 og 2600 moh. Langvarig opphold i høyde (tre måneder på 1600 moh. i én studie) har likevel en gunstig effekt på alvorlig astma, uavhengig av om det foreligger allergi mot husstøvmidd eller ikke. 

En miljøfaktor som antas å ha betydning for å redusere forekomsten av husstøvmidd er lav luftfuktighet. Selv om også denne påstanden er omdiskutert, anbefales det generelt god ventilasjon og noe kjølige temperaturer (14-18 grader) som riktig inneklima på soverommet.

Bruk gjerne middsikkre trekk, luft sengen og sengetøy etter bruk, vask sengetøy i +60oC dersom det tåler det og skift sengetøy hver uke. Regelmessig og grundig renhold av både soverommet og sengen er viktig. Unngå støvsamlere som åpne hyller med småting/bøker og veggtepper. Unngå teppebelagte gulv på soverommet, om mulig.     

Støvsug både madrass og sengebunn ukentlig. På vinteren bør en lufte sengetøy ute, kulde bedøver midden slik at den lettere slipper taket. Nedfrysning til minst 18 kuldegrader i to døgn dreper midden. Dette tiltaket egner seg også til å behandle barnas kosedyr med jevne mellomrom, fulgt av vask etter produsentens anbefalinger. 

Husstøvmidd og allergi

Rundt halvparten av alle astmatikere har allergier, og allergi mot midd er den vanligste allergien ved astma. De bestanddelene av midden man reagerer mot (allergenene), er fordøyelsesenzymer fra middens tarm, og de er i all hovedsak å finne i middens avføring. Mesteparten av partiklene er i størrelsesområdet 10-40 mikrometer (tusendels millimeter), som kan trenge helt ned i lungene og gi allergisk astma. Disse middallergen-bærende partiklene er imidlertid for store til å holde seg lenge svevende i lufta. Det er derfor sannsynlig at mesteparten av kontakten med middallergenene skjer når man ligger i senga og puster inn de allergen-bærende partiklene fra sengetøyet.

Kilder 

Referanser

  1. Rijssenbeek-Nouwens LH, Fieten KB, Bron AO, Hashimoto S, Bel EH, Weersink EJ. High-altitude treatment in atopic and nonatopic patients with severe asthma. Eur Respir J. 2012 Dec;40(6):1374-80. Epub 2012 Mar 22. PMID: 22441741 PubMed
  2. Grafetstätter C, Prossegger J, Braunschmid H, et al. No Concentration Decrease of House Dust Mite Allergens With Rising Altitude in Alpine Regions. Allergy Asthma Immunol Res. 2016 Jul;8(4):312-8. PMID: 27126724 PubMed
  3. Zuiani C, Custovic A. Update on House Dust Mite Allergen Avoidance Measures for Asthma. Curr Allergy Asthma Rep. 2020 Jun 19;20(9):50. PMID: 32561997 PubMed
  4. Aas K. Allergiviten. Tiltak mot husstøvmidd. Norges Astma- Allergiforbund. Siden besøkt 9.5.2022. www.naaf.no
  5. Yang L, Zhu R. Immunotherapy of house dust mite allergy. Hum Vaccin Immunother. 2017 Oct 3;13(10):2390-2396. PMID: 28853977 PubMed