Nyhetsartikkel

Hvilken vaksine skal jeg velge?

Mange får nå vaksinetilbud om 2. eller 3. gjenoppfriskningsdose mot covid-19. Vi kan velge om vi vil ha den samme vaksinen vi fikk forrige gang, eller vi kan skifte. Hva er det fornuftig å gjøre?

De fleste voksne og ungdommer i Norge har fått både en og to vaksinedoser mot covid-19. De eldste av oss og de som tilhører risikogrupper, har også fått sin tredje dose, gjenoppfriskningsdosen eller boosterdosen. I Norge brukes de to mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax). Det trengs to doser for å bli grunnvaksinert. Alle over 45 år og personer med underliggende sykdommer, anbefales nå å ta tredje dose.

hvilken vaksine skal jeg velge når jeg får tilbud om tredje dose?

Folkehelseinstituttet (FHI)1 skriver at de to vaksinetypene baserer seg på samme teknologi og er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. I utgangspunktet anbefales du derfor å takke ja til den vaksinen du får tilbud om, men det er også mulig å selv velge hvilken vaksinetype du ønsker å benytte. Det forventes minst like god beskyttelse dersom vaksinene gis i kombinasjon (dvs. ulike vaksiner ved dose 1, 2 og/eller 3, såkalte heterologe vaksiner), som når alle dosene gis med samme vaksine (homologe vaksiner). Det pågår studier på dette (som disse2-3). Slik kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia.

Forskjellen i vaksineeffekt på å bruke den samme eller skifte vaksinetype er ikke stor. Det europeiske legemiddelbyrået (The European Medicines Agency, EMA) har sammen med det europeiske senter for sykdomsforebygging og kontroll (The European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) sett på det vitenskapelige grunnlaget for å skifte vaksiner fra 1. til 2 eller til 3. dose. I en nyhetsmelding fra 7. desember 20214 er deres konklusjon at effekten av to ulike mRNA-vaksiner ikke er tilfredsstillende studert, men ut i fra det vi per nå vet, er deres anbefaling at en annen vaksinetype som gjenoppfriskningsdose synes å gi like god eller bedre immuneffekt som å gi samme vaksinetype som ved 1. og 2. dose. Det er altså en svak anbefaling om å skifte fra BioNTech/Pfizer til Moderna eller motsatt når en skal velge 3. dose.

I Norge kreves nå at det skal ha gått minst 4,5 måneder mellom 2. og 3. dose. For å påskynde vaksinasjonen av befolkningen er det flere som ønsker å korte ned dette intervallet (blant annet Trondheim kommune), men foreløpig holder FHI fast på denne beslutningen. Det finnes imidlertid eksempler på land der dette intervallet er kortere, f.eks. i Canada der det er minst 3 måneder (84 dager)5.

De foreliggende studiene på heterologe eller homologe gjenoppfriskningsdoser er basert på de tidlige variantene av viruset. Det er lite data på delta varianten og ingen på omikron, men det forskes intenst på dette.

Hva gjør du om du har hatt covid-19 infeksjon? Ifølge FHI1 så regnes personer som har gjennomgått covid-19 før første vaksinedose som fullvaksinerte etter én dose dersom intervallet mellom positiv test og vaksinasjon er 3 uker eller mer. Får du infeksjon etter å ha fått første dose, anbefales det likevel at du vaksineres med en 2. dose, men du bør vente til det har gått minst 3 måneder etter tilfriskning. Ungdom 12-15 år som tidligere har gjennomgått koronasykdom, anbefales foreløpig ikke vaksinering.

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Koronavaksine - informasjon til befolkningen. Oppdatert 21.12.2021. www.fhi.no
  2. Normark J, Vikström L, Gwon YD, et al. Heterologous ChAdOx1 nCoV-19 and mRNA-1273 Vaccination. N Engl J Med. 2021;385(11):1049-1051. doi:10.1056/NEJMc2110716 DOI
  3. Chiu NC, Chi H, Tu YK, et al. To mix or not to mix? A rapid systematic review of heterologous prime-boost covid-19 vaccination. Expert Rev Vaccines. 2021;20(10):1211-1220. doi:10.1080/14760584.2021.1971522 DOI
  4. European Medicines Agency. EMA and ECDC recommendations on heterologous vaccination courses against COVID-19: ‘mix-and-match’ approach can be used for both initial courses and boosters. News 07/12/2021. www.ema.europa.eu
  5. Canadian Ministry of Health. COVID-19 Vaccine Third Dose, Recommendations. Version 6.0, December 16, 2021. www.health.gov.on.ca