Nyhetsartikkel

Hvor ofte bruker du smertestillende?

En ny, norsk studie viser at halvparten av alle nordmenn bruker smertestillende ukentlig.

Mens nesten 50 prosent av det norske folk bruker smertestillende ukentlig, sier 11 prosent at de bruker det daglig. Og det er paracetamol som er mest brukt.

Videre viser undersøkelsen - som er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI), NTNU, UiO og Akershus universitetssykehus - at kvinner bruker mer enn menn, og at det er inaktive eller mennesker med kronisk smerte som bruker mest.

Ifølge en nyhetsmelding fra Folkehelseinstituttet, inkluderer studien 40 000 voksne. Det ble brukt spørreskjemadata fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Deltagerne ble spurt om bruk av reseptfrie smertestillende midler, sosioøkonomiske forhold, helserelatert atferd, symptomer og sykdommer. Denne informasjonen ble koblet med data fra Reseptregisteret.

Les også: Paracetamol mot ryggsmerter

Fare for dobbeldosering

Undersøkelsen avdekker også at 3-5 prosent har både brukt reseptfrie smertestillende midler og fått de samme legemidlene forskrevet av lege.

Les også: Ibuprofen gir best smertelindring

- At en del personer både får forskrevet smertestillende midler og henter ut samme midler reseptfritt er urovekkende. Samme preparat kan ha forskjellige produktnavn, og dette gir mulighet for dobbeltdosering hos personer som ikke er klar over dette, sier Svetlana Skurtveit ved Folkehelseinstituttet i en nyhetsmeldingen.

Mennesker med kronisk smerte bruker dobbelt så mye reseptfrie smertestillende som de som ikke rapporterer kronisk smerte, mens fysisk aktive bruker mindre enn fysisk inaktive. Dette gjelder både for pasienter med og uten kronisk smerte.

Studien viser også at bruk av betennelsesdempende og smertestillende midler (NSAIDS) går ned med alderen. Dermed kan det se ut til at budskapet om man skal være restriktiv med NSAIDS hos eldre, har nådd ut.

- Dette er positivt, sier Skurtveit.

Les også: Bør gravide bruke paracetamol?

Kilder

Referanser

  1. Dale O, Borchgrevink P, et.al. Prevalence of use of non-prescription analgesics in the Norwegian HUNT3 population: Impact of gender, age, exercise and prescription of opioids. BMC Public Health 2015.
  2. www.fhi.no