Nyhetsartikkel

Hvordan påvirker kjæledyr nattesøvnen?

Kan det å ha en katt eller en hund i huset påvirke søvnkvalitet eller søvntilstander? Det har amerikanske forskere sett nærmere på.

Studien ble publisert i tidsskriftet Human–Animal Interactions i mars 20231.

Tidligere studier som har sett på sammenhengen mellom søvn og det å ha en katt eller en hund i huset, har gitt ulike resultater. Å ha dyr kan være positivt for søvnkvaliteten fordi dyr kan ha en gunstig innvirkning på stress, angst og depresjon. Dyr kan også være viktig sosial støtte og bidra til at vi er mer fysisk aktive – noe som igjen er bra for søvnkvaliteten.

Alternativt kan det ha negativ effekt på søvnen vår, på grunn av at dyr kan ha ulik døgnrytme og forstyrre oss om natten. Noen studier har altså funnet at det er positivt for søvnkvaliteten, andre at det er negativt, og atter andre har funnet at å være dyreeier ikke påvirker søvn i det hele tatt.

Dette så forskerne på:

Data til studien ble hentet fra National Health and Nutrition Examination Survey i perioden 2005 til 2006.

Forfatterne så blant annet på snorking, søvnsykdommer, innsovningsproblemer, nattlige oppvåkninger, at man ikke følte seg uthvilt, hadde behov for sovemedisiner, og kramper og rykninger i beina under søvn.

Resultatene tyder på at hundeeiere har større sannsynlighet for forstyrret søvn. Å ha katt var forbundet med større sjanse for rykninger i beina om natten. 

Positivt ved kroniske smerter

Studien kan ikke si noe sikkert om årsak og effekt. Studien gir likevel ytterligere bevis for at kjæledyr kan ha negativ innvirkning på søvnkvalitet og søvntilstander.

Forfatterne hadde ikke mulighet til å se om dyreeierne sov sammen med dyrene sine eller ikke. En annen svakhet med studien er at de som har hund også kan ha katt, og omvendt.

Tidligere studier har vist at personer med kroniske smerter, som sov sammen med kjæledyret, opplevde at dette var positivt. Forskerne tror at det i fremtidige studier kan være nyttig å vite noe om forholdet mellom dyr og eier, og om det påvirker søvnkvaliteten.

Løsninger

Dersom man gjennom nye studier kan trekke sikre konklusjoner, kan dette ha betydning for hvilke råd helsepersonell skal gi til dem som har slike plager.

Man kan informere kjæledyreiere om risikoen for at søvnen kan bli forstyrret og foreslå løsninger. For eksempel kan man stenge kjæledyret ute fra soverommet om natten.

Kilder

Referanser

  1. Medlin K, Wisnieski L. The association of pet ownership and sleep quality and sleep disorders in United States adults. Human–Animal Interactions 2023. www.cabidigitallibrary.org