Informasjon

Hvorfor blir vi feitere jo mer vi ser på TV?

Forklaringen ser ikke ut til å være at TV-tittingen stjeler tid som vi ellers ville brukt på fysisk aktivitet. Derimot ser det ut som at det vi spiser - og ikke minst drikker - mens vi ser på TV, i det minste delvis kan forklare denne sammenhengen.

Flere store studier har fastslått at det er en sammenheng mellom det å se mye på TV, og bukfedme. De kvinnene og mennene som ser mest på TV, har 2-4 ganger høyere risiko for fedme, enn de som ser minst på TV. Studier som har sett på sammenhengen mellom barn og fedme, har vist at barn spiser mer mens de ser på TV.

Har undersøkt sammenhengen hos unge voksne

I en studie som ble publisert i American Journal of Clinical Nutrition i mai 20081, har forfatterne sett nærmere på årsaken til denne sammenhengen. Er årsaken at vi spiser og drikker mer mens vi ser på TV, eller fører mye TV-titting til at vi er mindre fysisk aktive? Dette er den første studien der denne sammenhengen er undersøkt blant voksne.

Deltagerne i studien var 2410 kvinner og menn fra Australia i alderen 26-36 år. I Australia ser kvinner og menn i snitt henholdsvis 1,8 og 1,7 timer på TV hver dag.

Studien viser at blant kvinner som så på TV i mer en tre timer om dagen, var det flere med stor/alvorlig bukfedme enn blant kvinner som så på TV i mindre enn en time om dagen. Moderat bukfedme var vanligere hos menn som så på TV i mer enn tre timer per dag, enn blant menn som så på TV i mindre enn en time per dag.

Spiser vi mer når vi ser på TV?

Å bruke mye tid på å sløve foran TV-en, er antatt å være en av faktorene bak det økende antallet overvektige og fete mennesker i verden. En hypotese er at det å se på TV kan øke energiinntaket - enten indirekte, ved at man ser flere reklamer for mat og drikke, eller direkte ved at man spiser og drikker mer energitett mat og drikke når man ser på TV.

Hypotesen om at årsaken til sammenhengen mellom økt bukfedme og TV-titting kommer av mindre fysisk aktivitet, var i denne studien svak. Funnene antyder at mat og drikkeinntak under TV-titting var forbundet med høyere grad av bukfedme, men at dette bare delvis forklarer sammenhengen. Hvor hyppig du spiste mens du så på TV, og tid brukt til å se på TV blant menn, var forbundet med moderat men ikke betydelig bukfedme.

Snacks og leskedrikke er noe av årsaken

Å drikke søte leskedrikker mens man ser på TV, er forbundet med høyere forekomst av bukfedme hos menn og kvinner. Selv om ingen studier så langt har sett på sammenhengen mellom TV-titting, bukfedme og inntak av leskedrikker, har mange studier funnet en sammenheng mellom totalt inntak av leskedrikke og fedme.

Det å spise snacks jevnlig mens mens man ser på TV, ser ikke ut til å ha sammenheng med bukfedme hos menn, men for kvinner hadde dette en sterk, positiv sammenheng.

Forfatterne oppsummerer studien med at inntak av mat og drikke mens man ser på TV, delvis forklarer sammenhengen mellom TV-titting og bukfedme hos unge voksne (kvinner). Redusert totalt aktivitetsnivå ser derimot ikke ut til å ha noen sammenheng med dette. Funnene i studien antyder at det også er andre atferder som kan bidra til sammenhengen mellom TV-titting og fedme.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Cleland VJ. Schmidt MD. Dwyer T. Venn AJ. Television viewing and abdominal obesity in young adults: is the association mediated by food and beverage comsumption during viewing time or reduced leisure-time physical activity?. Am J Clin Nutr 2008; 87: 1148-55.