Nyhetsartikkel

Hvorfor har høyt utdannede bedre helse?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Risikofaktorene

Verdens helseforsamling (WHA) vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 25 prosent innen 2025.

WHA har pekt på hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes som de fire viktigste ikke-smittsomme sykdommene. Røyking, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og skadelig bruk av alkohol er de fire viktigste underliggende risikofaktorene.

Helsedirektoratet ble bedt om å nedsette en ekspertgruppe i samråd med Folkehelseinstituttet med mål om å følge opp målene ved å foreslå tiltak. Dette resulterte i rapporten "Reduksjon av ikke-smittsomme sykdommer - nasjonal oppfølging av WHOs mål".

Her beskriver ekspertgruppen de ti viktigste risikofaktorene for total dødelighet i Vest-Europa:

  • Tobakksrøyking, inkludert passiv røyking
  • Høyt blodtrykk
  • Høy KMI
  • Alkoholbruk
  • Fysisk inaktivitet eller lite fysisk aktivitet
  • Høyt fastende blodsukker
  • Kosthold med lite frukt.
  • Høyt totalkolesterol
  • Kosthold med lite nøtter og frø
  • Kosthold med høyt saltinnhold

I Norge er hjerte- og karsykdommer den viktigste årsaken til total dødelighet. Hvis man derimot ser på prematur dødelighet (død før 70 eller 75 års alder), er kreft den dominerende dødsårsaken.

Forrige side Neste side