Nyhetsartikkel

Hvorfor har høyt utdannede bedre helse?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Strategier

Ifølge rapporten skal målet til WHA altså nås ved at det settes inn tiltak for å redusere bruk av tobakk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og skadelig bruk av alkohol.

I prinsippet kan det benyttes to strategier: befolkningsstrategier, som tar sikte på å nå "de mange" uavhengig av individuell risiko, og høyrisikostrategier, som sikter mot å redusere risikoen hos mennesker med høy risiko, for eksempel blodtrykksenkende medisiner.

Befolkningsstrategier kan være strukturelle tiltak, som å øke prisen på tobakk, eller tiltak rettet mot en hel befolkning som motiverer til å endre atferd.

Strukturelle virkemidler kan være upopulære (avgifter) eller kontroversielle (gang- og sykkelveier på bekostning av bilveier). Forfatterne bak rapporten skriver imidlertid at slike tiltak vil motvirke sosial ulikhet i helse, og vil derfor være særlig virkningsfulle.

I arbeidet mot tobakk og alkohol har strukturelle tiltak vært vellykket - tenk bare på røykeloven. Forfatterne skriver at det trolig er et stort ”ubrukt” potensiale for slike tiltak rettet også mot usunt kosthold og fysisk inaktivitet. Slike tiltak kan for eksempel være billigere sunn mat, dyrere usunn mat, gratis frukt og grønnsaker i hele skolen, restriksjoner på markedsføring, daglig fysisk aktivitet i skolen og økt utbygging av gang- og sykkelveier.

Forrige side Neste side