Nyhetsartikkel

Hvorfor har høyt utdannede bedre helse?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette er tiltakene

I rapporten foreslår forfatterne tiltak som er rettet mot de fire risikofaktorene: røyking, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og skadelig bruk av alkohol.

  • Tobakk: Restriktive tiltak (som 20-årsgrense), pristiltak (som høyere pris), mediekampanjer, advarselmerking og tobakkavvenning.
  • Usunt kosthold: Prisregulering, regulere markedsføring av usunne produkter til barn og unge, redusere saltinnhold i matvarer og redusere saltinntak ved informasjon og merking av matvarer, gratis frukt og grønnsaker i hele skolen, kompetansekrav til lærere, kommunisere tilpassede kostråd til ulike grupper, forby transfett og utrede tiltak for å redusere inntak av mettet fett, for eksempel gjennom avgifter.
  • Fysisk inaktivitet: Øke bevissthet/kommunikasjon om fysisk aktivitet, en times fysisk aktivitet per dag i hele grunnskolen og videregående skole, tiltak rettet mot arbeidsplass (legge til rette for fysisk aktivitet i forbindelse med arbeidstiden; fjerne skatt på fysisk aktivitet betalt av arbeidsgiver), kommunesatsinger (utbygging og markedsføring av turveier, aktiv transport og arealplanlegging).
  • Skadelig bruk av alkohol: Restriksjoner på salg (opprettholde monopolordningen, øl i mellomklasse på polet, begrensning av størrelse på beholdere), opprettholde og håndheve forbudet mot reklame og markedsføring, gradvis økning av avgifter og øke avgift på store beholdere.
Forrige side