Nyhetsartikkel

Hvorfor kysser vi?

Valentinsdagen står for døren, og enkelte blir kanskje ekstra romantiske i disse dagene. Men visste du at å kysse hjelper oss til å finne potensielle partnere? I tillegg kan kyssing være nøkkelen til å bevare kjærligheten mellom par.

Forskere fra Oxford University har gjort flere studier som har undersøkt fenomenet kyssing - i form av det romantiske og intime kysset.

Ifølge Rafael Wlodarski, forsker ved Institutt for eksperimentell psykologi ved Oxford University, er kyssing i menneskelige seksuelle relasjoner utbredt i ulike former og i omtrent alle samfunn og kulturer.

Kyssing som vi mennesker bedriver, er også sett blant våre nærmeste primate slektninger, sjimpanser og bavianer, men der er det mye mindre intenst og mindre vanlig enn hos mennesker. Så dette er en menneskelig adferd som er svært utbredt og vanlig, og samtidig er helt unik.

Ifølge Wlodarski er par som kysser mye, gjerne mer tilfredse i forholdet enn andre.

I studien: "What’s in a Kiss? The Effect of Romantic Kissing on Mate Desirability" som er publisert i tidsskriftet Evolutionary Psychology i 2014, skriver Wlodarski at et kyss kan frigi dopamin og oxytocin i hjernen. Oxytocin kalles også "kjærlighetshormonet" - det er fordi hormonet skaper en følelse av samhørighet og kjærlighet mellom mennesker når det frigis i hjernen i situasjoner der man for eksempel kysser.

Les også: Forelsket- men hvorfor?

Spørreundersøkelse

Forskerne ved Oxford University har gjort flere studier om kyssing. For å forstå mer om kyssingens vesen utarbeidet de blant annet et elektronisk spørreskjema der over 900 voksne svarte på spørsmål om viktigheten av å kysse i både kortsiktige og langsiktige relasjoner.

Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om sine holdninger til å kysse i ulike faser av et kjærlighetsforhold. De ble deretter spurt om fortida si: hadde de hatt mange tilfeldige forhold eller mer langsiktige, forpliktende relasjoner? De ble også bedt om å vurdere sin egen attraktivitet. Da forskerne gjorde dataanalyser, så de på hvordan individuelle forskjeller påvirket en persons tanker om kyssing.

Forskerne har publisert funnene i to artikler: den ene i tidsskriftet Archives of Sexual Behavior og den andre i tidsskriftet Human Nature.

Les også: Tilfredshet i samlivet

Et primitivt intervju

Tidligere forskning har antydet at i et nytt forhold, vil et romantisk kyss trekke to relativt fremmede mennesker sammen, og satt på spissen utføres det da et slags primitivt intervju som sender signaler til hverandres hjerne: kan dette være en mulig framtidig partner å få barn med?

Wlodarski forklarer i en artikkel publisert på universitetet sine nettsider at det er tre hovedteorier om kyssingens rolle i seksuelle relasjoner:

  • At det hjelper oss til å vurdere den genetiske kvaliteten på potensielle partnere.
  • At det brukes til å øke opphisselse (for å initiere sex for eksempel)
  • At det er nyttig for å holde forholdet sammen.

Forskerne ønsket å se hvilke av disse teoriene som var mest sannsynlig ved å undersøke hver enkelt nærmere.

Svarene fra undersøkelsen viste at kvinner vurderte kyssing som generelt viktigere i relasjoner enn menn.

Menn og kvinner som selv vurderte seg som attraktiv, eller som hadde en tendens til å ha mer kortsiktige relasjoner og uformelle møter, vurderte også kyssing som viktigere.

Spesielt for menn og kvinner på jakt etter langsiktige relasjoner, var det å kysse en måte å opprettholde forholdet på. De karakteriserte kyssing som like viktig som sex.

Dessuten viste studien at for mennesker som er ute etter et varig forhold, er det første kysset essensielt. Hvis kyssingen ikke fungerer godt - avsluttes relasjonen der og da.

Forskerne konkludert med at kyssing kan hjelpe folk med å vurdere potensielle partnere - et slags screeningverktøy i søkingen etter passende gener til framtidige barn. Men når man er i et forhold, har kysset som oppgave å vedlikeholde og opprettholde kjærligheten.

Les også: En klem om dagen er et minimum

Forskjell på kvinner og menn

Litt interessant var det kanskje at hyppigheten av kyssing, snarere enn sex, var mest forbundet med lykkelige kjærlighetsforhold. En skulle kanskje tro at samleie var mer intimt og knyttet par sterkere sammen, men det er ikke nødvendigvis slik. For tilfredse par kan kyssing være en formidling av følelser.

At det var en forskjell på menn og kvinner og hvordan de vurderte viktigheten av et kyss, forklarer Wlodarski slik:

Det er mer som står på spill hos en kvinne. Blant kvinner, som skal bære den tyngste byrden når det kommer til svangerskap, fødsel og amming, er vurderingen av genene til den potensielle partneren viktig. De er dermed mer selektive fra biologiens side når de velger en mann å ha sex med. Kvinner er mer interessert i gode gener som passer med sine egne.

Det har vært antydet i andre studier at mennesker gjennom kyssing ubevisst vurderer partneren gjennom smak og lukt og plukker opp biologiske signaler om blant annet generell helse. Men det å velge en partner er ifølge forskerne kompleks og innebærer at man ved en rekke anledninger spør seg selv om man skal gå dypere inn i dette forholdet. Kyssingen blir en del av denne vurderingen.

Kilder

Referanser

  1. Wlodarski R. What’s in a Kiss? The Effect of Romantic Kissing on Mate Desirability. Evolutionary Psychology 2014; 12: 178-199.
  2. Wlodarski R, Dunbar R. Examining the Possible Functions of Kissing in Romantic Relationships. Archives of Sexual Behavior 2013; 42: 1415-1423.
  3. Rafael Wlodarski, Robin I. M. Dunbar. Menstrual Cycle Effects on Attitudes toward Romantic Kissing. Human Nature 2013; 24: 402-413.