Informasjon

Ibux best til feberbarn

Når barn får feber, er ofte paracetamol førstevalget for å senke temperaturen. Ny forskning viser at ibuprofen er mer effektiv.

[imported]
[imported]

De fleste barn opplever feber med smerter og ubehag. Det er vanlig å gi paracetamol (blant annet i form av Paracet)for å senke temperaturen til barn, men en studie som nylig er publisert i Ugeskrift for læger, viser at ibuprofen (blant annet i form av Ibux) er mer effektiv når feberen skal ned.

Statusartikkelen er utarbeidet av Kaare Engell Lundstrøm ved Rigshospitalet i København. Her skriver han at det synes å være tradisjonsbestemt at så mange tyr til paracetamol når de skal feberen til livs.

Les også: Når barnet har feber

Lenger feberfri

Men det er det kanskje ingen grunn til.

Når man har sammenlignet effekten av de to preparatene, har det vist seg at ibuprofen 5-10 mg/kg er mer effektivt enn paracetamol 10-12,5 mg/kg. Feberen faller både hurtigere og mer med ibuprofen.

Det viser seg også at barnet holder seg feberfri lengre ved bruk av ibuprofen i forhold til paracetamol.

Ved å kombinere de to preparatene vil effekten bli hurtigst og mest vedvarende. Men Engell Lundstrøm skriver at ved å kombinere, økes risikoen for feildosering. Kombinasjonsbehandling anbefales derfor ikke.

Les også: Feber hos barn

Vær kritisk

Feber er et vanlig symptom hos barn. I de fleste tilfeller er feber et tegn på infeksjon, men barn som har vært svært aktive, eventuelt som har skreket mye, kan få litt økt temperatur uten å ha infeksjon. Barn får lettere feber enn voksne. 39-40°C er f.eks. vanlig ved forkjølelse.

Les også: Feberkramper hos barn

Febernedsettende medisin gjør ikke barnet fortere friskt. Men det reduserer ubehaget som følger med høy feber og kan gjøre det lettere å få i seg mat og drikke. Likevel bør du ikke ukritisk bruke febernedsettende medisiner til barn.

Små barn er meget følsomme for de midler som brukes mot feber og smerter. Følg doseringen på pakningsvedlegget nøye.

Les også: Råd ved feber

Engell Lundstrøm skriver i sin artikkel at behandling med paracetamol og ibuprofen sjelden er forbundet med bivirkninger hvis man holder seg til anbefalt dose. Men på grunn av manglende dokumentasjon, bør ikke ibuprofen brukes som febernedsettende til barn under seks måneder.

Engell Lundstrøm skriver til slutt at om det viser seg at det ene preparatet har dårlig effekt, bør du skifte til det andre.

Les også: Ibuprofen gir best smertelindring

Kilder

Referanser

  1. Engell Lundstrøm, K. Ibuprofen er mere effektivt end paracetamol til at sænke temperaturen hos febrile børn med alment ubehag. Ugeskr Laeger 2012; Marts 26 Epub ahead of print.