Nyhetsartikkel

Ikke bra å slutte å jobbe helt

Å slutte å jobbe etter at du blir pensjonist, trenger ikke være best for helsa.

Det viser en studie utført ved University of Maryland.

Resultatene er publisert i tidsskriftet Occupational Health Psychology og er omtalt i en artikkel i BBC Health.

Studien er gjort blant mennesker som har gått av med pensjon. Forskerne har undersøkt 12 189 personer som var i alderen 51 til 61 år da studien startet. Deretter ble deltagerne intervjuet hvert andre år over en seksårsperiode. De svarte på spørsmål om blant annet helse, økonomi, utdanning, arbeidsliv og livet som pensjonist.

Les også: Aktive eldre lever lengre

Færre sykehistorier

Det viser seg at de av deltagerne som har tatt midlertidig eller deltidsarbeid, har færre alvorlige sykdommer. I tillegg fungerte de bedre i det daglige.

Deltagerne svarte også på en spørreundersøkelse om den mentale helsen. Resultatene viste at mennesker som fortsatte å jobbe litt etter at de var blitt pensjonister - i en jobb som var relatert til det de har drevet med tidligere - rapporterte om bedre mental helse enn de som ble hundre prosent pensjonert.

Derimot viste det seg at hvis deltagerne begynte i en jobb som ikke var knyttet til karrieren de hadde hatt, ble situasjonen en annen: Da hadde det å fortsette å jobbe ingen lignende positiv effekt på den mentale helsen. Forskerne tror årsaken til dette er at mange vil føle seg stresset av å jobbe i et miljø de ikke er vant med.

Beholder selvtilliten

Professor Cary Cooper, psykolog ved the University of Lancaster, sier til BBC Health at all forskning tyder på at hvis du fungerer godt mentalt, vil dette påvirke helsen fysisk.

- Hvis du er positivt innstilt mentalt, vil du være en mye mer robust og aktiv person. Hvis du fortsetter å jobbe etter at du er pensjonert, vil din egen status endre seg lite, sier han, og konkluderer med at dette igjen vil føre til at både selvtilliten og ens eget velbefinnende holder seg ved like.

Cooper understreker at det i enkelte tilfeller kan være en god ting å ta en pause fra en stressende jobb, men at det i slike tilfeller vil være viktig å ha en hobby som holder deg aktiv.

Riktig jobb til riktig tidspunkt

Undersøkelsen fra University of Maryland viste også at mennesker med økonomiske problemer, oftere tok en jobb de ikke hadde vært borti tidligere etter at de var blitt pensjonister. En av forskerne bak studien, Dr. Mo Wang, sier til BBC Health at mange er av økonomiske grunner nødt til å ta et ukjent arbeid etter at de blir pensjonert, selv om de ikke ønsker det.

Han anbefaler likevel folk til å tenke nøye gjennom valg av nytt arbeid - hvis de har mulighet til å velge. Dr. Kenneth Shultz er en av de andre forfatterne bak studien. Også han understreker hvor viktig det er å velge en passende overgangsjobb.

- Dette vil hjelpe pensjonister til å få en god overgang til full pensjonstilværelse og til å få en god fysisk og mental helse, sier han. 1

Kilder

Referanser

  1. BBC Health: http://news.bbc.co.uk/