Nyhetsartikkel

Ikke skadelig med lyd rett på øret hvis volumet er moderat

En studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at å bruke  hodetelefoner eller øreplugger ikke er skadelig så lenge volumet er moderat. Samtidig viser studien at høyt volum rett inn i øret ikke er bra for hørselen

Studien, som er publiert i Trends in Hearing1, er gjennomført med data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og forskerne har studert sammenhengen mellom bruk av hodetelefoner eller øreplugger og hørselstap.

Ifølge forsker Bo Engdahl fra FHI har bruken av hodetelefoner og øreplugger de siste 20 årene økt fra 8 prosent i 1998 til 30 prosent i 2018.

Ingen forskjell ved moderat lydnivå

Over 12 100 deltagere var involvert i studien. Deltagerne var mellom 20 og 79 år og ble hørselstestet både i 1998 og 2018. Samtidig skulle deltagerne gi informasjon om hvor ofte og hvor lenge de brukte hodetelefoner/øreplugger når de lyttet på musikk, så på tv/film eller spilte dataspill.

Oppfølgingsperioden var altså på 20 år, og over denne perioden var det ingen forskjell blant de av deltagerne som brukte hodetelefoner eller øreplugger uansett om de brukte dem i 1-2 timer, 2-6 timer eller over 6 timer i uken: Endringen i hørselen var den samme. Men dette gjaldt de som hadde et moderat lydnivå.

De som ofte brukte mye lyd, hadde en noe større endring i hørsel.

Ubegrunnet bekymring?

– Vanlig bruk av hodetelefoner eller øreplugger ser ikke ut til å være skadelig, så lenge du ikke skrur volumknappen på veldig høyt. Funnene i studien bekrefter at vi på tross av stadig økende bruk av høretelefoner og øreplugger ikke ser en økning i hørselstap, sier forsker Bo Engdahl fra FHI til en nyhetsmelding2.

Han sier også mange er bekymret for om den økende bruken av øreplugger og hodetelefoner fører til dårligere hørsel.

Kilder

Referanser

  1. Engdahl B, Aarhus L. Personal Music Players and Hearing Loss: The HUNT Cohort Study. Trends in Hearing 2021. doi:https://doi.org/10.1177/23312165211015881
  2. https://www.fhi.no/nyheter/2021/hodetelefoner-og-oreplugger-med-moderat-lydvolum-er-ikke-skadelig/