Informasjon

Inneklima - en oversikt

Ugunstig inneklima kan ha en negativ innvirkning på helsen din.

Inneklimaproblemer har ofte vært knyttet til feil i ventilasjonsanlegg. Det kan derfor være nyttig å kontrollere ventilasjonsanlegget og driften av dette.

Hopp til innhold

Generelt om inneklima og helse

For de aller fleste utgjør ikke inneklimaet noe helseproblem der de bor eller oppholder seg.

Utsettes vi for ugunstige forhold i innelufta, kan enkelte oppleve forskjellige reaksjoner. Disse kan variere fra milde sanse- eller komforteffekter til forskjellige helseeffekter. Reaksjonene avhenger av hva man puster inn, i hvilke mengder, hvor ofte, over hvor lang tid samt hvor mottagelig eller følsom man er.

Helseeffektene er veldig ofte diffuse (f.eks. såre øyne, luftveissymptomer, tretthet eller hodepine) og vanlige også uten at inneklimaet har skylden. Dette gjør det vanskelig å vise at plagene virkelig skyldes inneklimaforhold.