Informasjon

Inneklima - en oversikt

Temaside om Korona

Generelle råd for å forebygge inneklimarelaterte sykdommer og plager

 • Unngå røyking innendørs
 • Unngå høye radonnivåer innendørs
 • Begrens forurensende aktiviteter som f.eks. dyrehold innendørs
 • Sørg for god ventilasjon/frisklufttilførsel
 • Hold riktig temperatur
 • Ha et skikkelig renhold
 • Velg riktige materialer
 • Unngå fuktskader
 • Fjern teppegulv
 • Sørg for riktig belysning
 • Sikre gode lydforhold
 • Sørg for rent bygg i byggeprosessen
 • Sørg for god forvaltning, drift og vedlikehold av byggene

Kilder

Referanser

 
 • Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/artikler/?id=41236. Sist oppdatert 09.02.2016
Forrige side