Informasjon

Intelligens og IQ

Les vårt intervju med en av Norges fremste eksperter på intelligens og IQ.

Intervju gjort i 2007.

- IQ alene er ikke det som avgjør om du har suksess i livet. I tillegg kommer faktorer som personlighet, arbeidsomhet og sosial bakgrunn. Det er kombinasjonen av IQ med slike faktorer som er utslagsgivende, men det skader aldri å ha litt omløp i hodet, sier Jon Martin Sundet. Han er professor i psykologi og en av Norges fremste eksperter på intelligens og IQ.

Jon Martin Sundet er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og han arbeider nå som seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse. Han har forsket på og publisert en rekke artikler om temaet intelligens og IQ, både i nasjonale og internasjonale tidsskrift og bøker.

- Hva er intelligens ?

- Det er ikke noen enighet om en definisjon på intelligens. Noen har definert det som evnen til å lære nye ting. Andre som evne til abstrakt tenkning. En annen definisjon er evne til å tilpasse seg de omgivelsene man lever i - det er den definisjonen som passer best med mitt syn. Man vet altså ikke helt hvordan intelligens skal defineres. Istedenfor prøver vi å se hvordan intelligens uttrykker seg i IQ-tester eller andre ferdigheter, sier Sundet.

Ikke alt kan måles

IQ blir beregnet med utgangspunkt i prestasjonene på intelligenstester. De vanligste intelligenstester består av flere deltester, både av teoretisk og mer praktisk karakter. IQ beregnes slik at de som presterer på gjennomsnittet får en IQ-skåre på 100. De som skårer under gjennomsnittet får mindre enn 100, mens de som skårer over gjennomsnittet, får en IQ-skåre som er mer enn 100. IQ er altså en relativ skåre. Dersom for eksempel en 10-åring får 100, så betyr det at denne 10-åringen presterer gjennomsnittlig som andre 10-åringer.

- Testene er ganske gode til å forutsi skoleprestasjoner. Samtidig finnes det jo dem som gjør det godt på IQ-tester, men som overhodet ikke klarer å løse et praktisk problem. Du får heller ikke målt emosjonell intelligens - evne til å forstå andre og seg selv, sosial intelligens og så videre. Så det er ikke alt som måles med de vanlige intelligenstestene, sier Sundet.

Neste side