Informasjon

Intelligens og IQ

Scorer du høyt som barn, så fortsetter du med det

Med mindre det skjer noe helt spesielt med deg, vil du ikke oppleve å ha høy score på en IQ-test som barn, for så å få lav score som voksen.

- Gjør du det bra sammenlignet med jevnaldrende som liten, gjør du det bra også som voksen. Men dersom du havner i en livssituasjon der all tankevirksomhet blir drept, og har en oppvekst i et dårlig miljø, vil du relativt sett få dårligere IQ over tid. Normalsituasjonen er at dersom du scorer høyt som barn, så fortsetter du med det. I andre land er det kanskje annerledes. For eksempel hvis du sliter med fattigdom, sult, krig og har problemer med å overleve. Men da blir du heller ikke noen god fotballspiller, sier Sundet.

Forrige side Neste side