Informasjon

Intelligens og IQ

Gjennomsnitts IQ-score økte frem til begynnelsen av 1990-tallet

I dag brukes ikke testene så mye i Norge. Men i USA for eksempel blir de brukt mye oftere.

- I Norge bruker vi blant annet å teste alle gutter som kommer på sesjon til militæret i tre ferdigheter. Selv om det bare er tre ferdigheter, så vet vi at de som gjør det godt på en test, vanligvis også gjør det bra på de andre deltestene. Det blir og brukt på skolen, særlig for de som begynner på skolen før tiden (førskolebarn), på flyskolen og ved ulike rekrutteringsfirma. Det blir i hovedsak brukt til seleksjon. Altså for å plukke ut personer til visse oppgaver, sier Sundet.

Et av områdedene Sundet har forsket mye på, er den såkalte Flynn-effekten.

- Det er et fenomen vi har sett over hele den vestlige verden, og i hvert fall i noen utviklingsland, nemlig at gjennomsnittlig IQ-score har økt. Intelligensdata på unge norske gutter som har vært testet på sesjon, viser at gjennomsnittet på disse testene har økt de siste 40-50 årene. I Norge stoppet denne økningen blant rekrutter rundt midten av 1990-tallet (fødselskullene rundt midten av 1970-årene). Sannsynligvis er det ulike årsaker til dette. I Kenya kan det være noe på grunn av at ernæringssituasjonen er bedret. I Norge har det kanskje sammenheng med at vi har fått bedre utdannelse, bedre skoler, mindre familier og så videre. Hvorfor det plutselig stoppet, vet vi ikke. Men det stoppet akkurat samtidig i Danmark og Norge. Kanskje begynner testene å bli gammeldagse? Det er gjennomsnittsprestasjonen som ikke har direkte med skolefag å gjøre, som har økt mest, sier Sundet.

Forrige side Neste side