Informasjon

Intelligens og IQ

Måler forandringer i hjernen

Av de nye teoriene om intelligens er det tre trender Sundet oppgir som spesielt spennende. Det er teoriene til Gardner og andre om at vi har flere intelligenser, og det er forskning på nevrofysiologiske prosesser.

- Det er så nytt at vi ikke kan si så mye om det enda, men det vil nok komme mye spennende. Det går ut på å måle fysiologiske prosesser i hjernen og IQ. Det er på dette feltet jeg tror det mest spennende vil skje i løpet av de neste 20-30 årene. Kartlegging av hjerneprosesser som har sammenheng med prestasjoner på IQ-tester, er et viktig forskningsområde, sier Sundet.

Forrige side Neste side