Informasjon

Intelligens og IQ

God nok IQ er bra nok IQ

Er det viktig å ha høy IQ?

- I vårt samfunn er det en fordel, men det var nok viktigere før. Da var det sterkt knyttet til høy utdannelse og inntekt. Men å måle IQ mot suksess er ikke like viktig lenger. I dag vurderer vi et videre spekter av ferdigheter. IQ og viktighet henger dermed sammen med hva slags samfunnsform vi har. Da jeg vokste opp, var det ikke spørsmål om høy IQ, men god nok IQ. Ellers hadde det lite betydning. På den annen side har du folk med høy IQ og for eksempel veldig skrale sosiale ferdigheter. De kan nok komme seg frem i et beskyttet miljø, men de forstår ikke hva som skjer sosialt. Det finnes også leger eller psykologer som ikke forstår andre menneskers følelser, og det er jo en katastrofe. Du er ingen god lege eller psykolog da, uansett hvor god du ellers er i faget. Det at du gjør det bra, henger nok sammen med hvilke kombinasjoner av ferdigheter du har. Men det skader aldri å ha litt omløp i hodet. Som regel er det en fordel. Verden er nok stort sett slik du tror den er, avslutter Sundet.

Forrige side