Nyhetsartikkel

Kan dårlig søvn gi følelse av raskere aldring?

Forskere har funnet en sammenheng mellom dårlig søvn og negative følelser rundt aldring.

Føler du deg eldre enn din egentlige alder når du våkner om morgenen? Forskere fra University of Exeter mener det kan være fordi du ikke har sovet godt. 

De har i en ny studie konkludert med at dårlig søvn blant mennesker som er i 50-årene og eldre, er knyttet til mer negative oppfatninger av aldring, som igjen kan påvirke fysisk, mental og kognitiv helse.

De har også funnet ut at dårlig søvn kan påvirke holdningen vi har til alder og helse når vi blir eldre.

Forskningen er publisert i tidsskriftet Behavioral Sleep Medicine1.

Vurderte søvnkvalitet

Forskerne undersøkte 4482 personer på 50 år eller eldre som er en del av den såkalte PROTECT-studien som gjennomføres av University of Exeter og King's College London. I forbindelse med PROTECT-studien tar deltakerne regelmessige kognitive tester og fyller ut spørreskjemaer om livsstil. Studien ønsker å undersøke hva som bidrar til at mennesker holder seg kognitivt sterke og sunne senere i livet.

Deltagere besvarte et spørreskjema som undersøkte søvn spesifikt. De ble  spurt om de hadde opplevd ulike negative aldersrelaterte endringer, som dårligere hukommelse, mindre energi, økt avhengighet av hjelp fra andre, redusert motivasjon og begrensninger i aktiviteter. De vurderte også sin egen søvnkvalitet. 

Professor Clive Ballard fra University of Exeter sier i en nyhetsmelding2 at denne forskningen føyer seg inn i rekken av bevis på den avgjørende rollen søvn spiller ved sunn aldring.

Negative følelser rundt aldring

Hovedforfatter Serena Sabatini - også hun fra University of Exeter - sier at når vi blir eldre, opplever vi alle både positive og negative endringer på mange områder av livene våre.

- Noen mennesker opplever imidlertid flere negative endringer enn andre, sier hun, og understreker at det å ha en negativ oppfatning av aldring kan være skadelig for fremtidig fysisk helse, mental helse og kognitiv helse.

- Et spørsmål i aldringsforskningen blir derfor å forstå hva som gjør folk mer negative til aldring. Vår forskning tyder på at de som sover dårlig, føler seg eldre og har en mer negativ oppfatning av sin egen aldring, sier hun.

Sabatini sier at dette må studeres videre. Kanskje kan det å ta tak i sine søvnvansker føre til at man får en bedre oppfatning av egen aldring, noe som igjen kan ha andre helsemessige fordeler.

Kilder

Referanser

  1. Sabatini S, Ukoumunne O, et.al. Cross-Sectional and Longitudinal Associations between Subjective Sleep Difficulties and Self-Perceptions of Aging. Behavioral Sleep Medicine 2021. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. https://www.exeter.ac.uk/news/research/title_886945_en.html