Nyhetsartikkel

Kan honning lindre forkjølelse og hoste?

Honning mot øvre luftveisinfeksjoner er bedre enn vanlig behandling. Det konkluderer forskere bak en studie publisert i tidsskiftet BMJ Evidence-Based Medicine.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Øvre luftveisfunksjoner som forkjølelse og hoste er en vanlig grunn til bruk av antibiotika.

Men antibiotika kan ofte ikke ikke hjelpe mot dette - rhinovirus alene utgjør anslagsvis 80 prosent av alle luftveisinfeksjoner i høysesongene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anser antibiotikaresistens som en stor trussel mot den globale helsa. Alternative behandlinger til antibiotika er derfor nødvendig. 

Forskerne bak en gjennomgang som er publisert i tidsskriftet BMJ Evidence-Based Medicine1, har undersøkt hvilken rolle honning har i en slik behandling. 

Honning og placebo

Mange som hoster og sliter med halsvondt, forsøker å lindre plagene ved å bruke honning. Forskerne bak denne aktuelle studien gjorde en systematisk gjennomgang og metaanalyse for å finne svar på hvor effektivt honning er mot hoste. 

I studien inngikk relevante studier som involverte mennesker i alle aldre og i alle miljøer. Alle studiene som ble inkludert, sammenlignet honning med minst en annen intervensjon: ingen behandling, vanlig behandling eller placebo.

Forskerne fant 12 studier som kunne benyttes i metaanalysen. 

Forskerne konkluderer i sammendraget at Cochrane-studien viser at honning kan forbedre hoste hos barn. Utover dette er ikke honning mot luftveisinfeksjoner blitt vurdert systematisk.

Honning bedre enn vanlig behandling

Resultatene viste at to av tre studier som sammenlignet honning med placebo, viste at honning har en gunstig effekt - selv om bevisene ikke er sterke. 

Men når honning ble sammenlignet med vanlig behandling, var bevisene i honningens favør sterkere: honning var forbundet med en betydelig større reduksjon i symptomer og hostefrekvens. 

Forskerne skriver at det i dag er svært få effektive alternativer som kan behandle luftveisinfeksjoner. De skriver også at honning kan brukes som et alternativ til antibiotika der legen ønsker å tilby en behandling. Dette kan igjen bidra til å bekjempe antibiotikaresistens

Kilder

Referanser

  1. Abuelgasim H, Albury C, et. al. . Effectiveness of honey for symptomatic relief in upper respiratory tract infections: a systematic review and meta-analysis. BMJ Evidence-Based Medicine 2020. doi:http://dx.doi.org/10.1136/bmjebm-2020-111336
  2. https://ebm.bmj.com/content/early/2020/07/28/bmjebm-2020-111336