Nyhetsartikkel

Kan mennesker smittes av fugleinfluensa?

Den betydelige dødeligheten av fugleinfluensa blant villfugler over hele verden, ikke bare i Norge, vekker bekymring. Og vi spør oss, kan viruset også smitte mennesker?

De nåværende utbruddene av fugleinfluensa (også kalt "avian influenza") har forårsaket ødeleggelser i dyrebestander, inkludert fjærfe, ville fugler og enkelte pattedyr, og skadet bønders levebrød og mathandel. Selv om fugleinfluensa i stor grad påvirker dyr, utgjør disse utbruddene en vedvarende risiko for mennesker, skriver WHO på sine hjemmesider1.

Fugleinfluensavirus spres normalt blant fugler, men det økende antallet påviste tilfeller av H5N1 fugleinfluensa blant pattedyr - som er biologisk nærmere mennesker enn fugler - vekker bekymring for at viruset kan tilpasse seg til å infisere mennesker lettere2. I tillegg kan noen pattedyr fungere som arnested for nye typer influensavirus, virus som kan være mer skadelige for dyr og mennesker.

Første gang fugleinfluensaviruset dukket opp, var i 1996, og det har siden forårsaket utbrudd blant fugler. Siden 2020 har en variant av dette viruset som har fått betegnelsen H5 clade 2.3.4.4b ("clade" betyr "som har en felles forløper"), ført til et uendelig antall dødsfall blant ville fugler og fjørfe i mange land i Afrika, Asia og Europa. I 2021 spredte viruset seg også til Nord-Amerika, og i 2022 til Sentral- og Sør-Amerika.

Nylig har det blitt rapportert om et økende antall dødlige utbrudd blant pattedyr forårsaket av influensa A (H5), inkludert influensa A (H5N1). Både pattedyr på land og i havet har blitt rammet. Til nå er det rapportert minst 40 ulike arter som har blitt smittet1, inkludert husdyr som hund og katt - 28 tilfeller er nylig rapportert blant katter i Polen3. Kattene var lokalisert i forskjellige områder av Polen, og flere var inne-katter som ikke hadde tilgang til friluftsliv, hvor de kan ha blitt utsatt for infiserte dyr. Det er imidlertid ikke rapportert om smitte mellom pattedyr, men ekspertene påpeker at det er vanskelig å være sikre om smittemåten2.

Sporadiske tilfeller av influensa A(H5N1) clade 2.3.4.4b hos mennesker er også rapportert, men de er fortsatt svært sjeldne, med 13 tilfeller rapportert siden januar 2022, inkludert to dødsfall2. De menneskelige tilfellene som er oppdaget så langt, er for det meste knyttet til nærkontakt med infiserte fugler og forurensede miljøer. Viruset synes ikke å være i stand til å smitte mellom mennesker, men årvåkenhet er nødvendig for å identifisere enhver utvikling i viruset som kan endre det, uttaler representanter for WHO1. WHO anmoder nå verdens land om å sette i verk tiltak for å forebygge og overvåke situasjonen.

Den betydelige geografiske spredningen, den voldsomme økningen i forekomst og smitte til pattedyr, gjør at overvåkningen av dette viruset nå styrkes internasjonalt1-2. Dagens kunnskap om fugleinfluensaviruset tilsier at tilgjengelige antivirale midler virker, og WHO har oversikt over kandidater til eventuell utvikling av vaksiner.

Klinikere oppfordres til å være oppmerksomme på muligheten for smitte, og at risikopersoner med luftveissykdom, særlig lungebetennelse, spørres om de har vært i nærkontakt med døde ville fugler, fjærkre eller andre dyr i løpet av de siste 7 til 10 dagene. Og hvis svaret er ja, bør man overveie å ta en influensa-test2.

Kilder

Referanser

  1. WHO. Ongoing avian influenza outbreaks in animals pose risk to humans. Published 12 July 2023. www.who.int
  2. Abbasi J. Vigilance Urged Against Bird Flu Amid Ongoing Outbreaks in Mammals published online ahead of print, 2023 Jul 26. JAMA. 2023;10.1001/jama.2023.14442. doi:10.1001/jama.2023.14442 DOI
  3. Veterinary Inspection, Republic of Poland. A/H5N1 virus infections in cats. Published 12 July 2023. www.woah.org