Nyhetsartikkel

Kan Sydenopphold lindre smerter?

Er det riktig at varme omgivelser kan dempe smerter og plager hos personer med revmatiske sykdommer? Hva er det i så fall som skjer i kroppen? Vi har spurt overlege Karin Maria Øien Forseth.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ofte hører vi om hvordan kulde og vått vær virker på giktsykdommer og gjør smerter og stivhet verre. I noen tilfeller kan man til og med høre om mennesker som «forutsier» været med bakgrunn i giktsmerter. Stemmer det at opphold i varmere klima kan ha en gunstig effekt ved revmatiske sykdommer?

Karin Maria Øien Forseth er overlege ved seksjon for Behandlingsreiser og ved Revmatologisk seksjon ved Rikshospitalet i Oslo. Foto: Privat.
Karin Maria Øien Forseth er overlege ved seksjon for Behandlingsreiser og ved Revmatologisk seksjon ved Rikshospitalet i Oslo. Foto: Privat.

- Helt klart. Når noen sier at de kan kjenne på gikta at det blir regn, så stemmer det. Hvorfor det er slik, er ikke helt klart. Klima er vær over tid - sol, fuktighet, skyer, nedbør, atmosfærisk trykk og vind. Studier har vist at for eksempel barometrisk trykk påvirker leddsmerter. Er det kaldt og lavt trykk, blir smertene verre. Fuktighet kan også spille inn, og dersom du har lave nivå av D-vitamin, kan det gi verre smerter enn om D-vitamin nivået er normalt. Det er ganske kompliserte prosesser, og vi vet bare litt om hvorfor det er slik, sier Karin Maria Øien Forseth. Hun er overlege ved Revmatologisk seksjon og Seksjon for Behandlingsreiser ved Rikshospitalet i Oslo.

Behandlingsreiser

Kaldt, fuktig vær med lavt trykk er særlig ugunstig med tanke på smerter ved revmatiske sykdommer.

- Alle revmatiske sykdommer blir påvirket av klimaet. Dersom du er frisk og har smerter i muskler og ledd, vil det samme gjelde, og smertene bli dempet ved opphold i varmt klima, sier Øien Forseth.

Seksjon for Behandlingsreiser har program for noen revmatiske sykdommer, enkelte hudsykdommer, og for astma- og lungesyke. Hvert år søker omtrent 4000 personer med revmatiske sykdommer om plass på behandlingsreiser til varmere strøk. I underkant av 2000 av disse får plass.

- Det er spesifikke kriterier som må oppfylles. Det er diagnosespesifikt - det vil si at det må være leddgikt, psoriasisgikt, ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) eller barneleddgikt. En annen forutsetning er hvor utbredt sykdommen er. En person som er veldig hardt rammet, får kanskje én reise i året, mens andre får tilbud om plass nå og da, sier Øien Forseth.

Økonomisk perspektiv

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ifølge Norsk Revmatikerforbund lever mer enn 300 000 mennesker i Norge med en revmatisk diagnose.

Behandlingsreiser til utlandet er også prisgunstig. Fagrådet i Norsk Revmatologisk Forening har gjennomgått noen av de foreliggende studier om effekt av behandlingsreiser til utlandet. De har også gjennomgått en artikkel skrevet om kost-nytte effekt som er publisert i Best Practice. Fagrådet skriver i sin oppsummering: "I et økonomisk perspektiv argumenteres det for at døgnprisen på behandlingsreiser ligger klart lavere enn tilsvarende behandling gitt i Norge, hvorfor en totalvurdering tilsier at behandlingsreiser til utlandet for revmatikere er verdt prisen".

Målet for behandlingsreisene er et sted hvor det er varmt, tørt, mange timer med daglig solskinn og et bra lufttrykk. De godkjente behandlingsinstitusjonene som blir brukt av Behandlingsreiser befinner seg i Tyrkia, Montenegro og noen steder i Spania. Behandlingsprogrammene for personer med revmatiske lidelser varer i fire uker.

- Ved ankomst får de en legeundersøkelse, der legen foreslår et individuelt program for fysioterapi. I tillegg er det gruppetrening i sal og i varmt bassengvann. I Tyrkia er vannet ført opp fra 2000 meter under jorda, og må kjøles ned før bruk. Det inneholder også mye mineraler og salter. Det er ofte lettere å bevege seg i vann. Hver pasient skal ha fem behandlinger per dag. Tre aktive behandlinger som trening i sal og basseng, og to passive. De passive kan være massasje, elektroterapi, gytjebad, parafinomslag eller lignende. De får også tilbud om samtaler rundt mestring av sykdommen, og informasjon om medikamenter og kosthold. Dette programmet følger de fem dager i uken. Dersom du ikke møter opp på aktivitetene, blir det kanskje ikke så lett å få innvilget behandlingstur neste gang, sier Øien Forseth.

Treningsvaner etter hjemkomst

- Fører oppholdet til endrede treningsvaner etter hjemkomst?

- Det er et mål. Når man er i Syden, er det et veldig inspirerende miljø, men det er ikke så lett når man kommer hjem og er alene og skal på jobb om dagene. Målet er at flere skal trene mer etterpå, men noen er flinke til å trene i forkant av et opphold og har gode treningsvaner. Vi har også program for blant annet psoriasis. De reiser til Gran Canaria der solen er sterkere enn den er lenger nord. Der var det en sykepleier ved Behandlingsreiser som fulgte to grupper med pasienter etter et opphold. Den ene gruppen hadde hun jevnlig kontakt med på telefon, den andre gruppen fikk ingen slik oppfølging. Et halvt år senere så hun at de som hadde fått oppfølging, hadde bedre hud enn de som ikke hadde fått det. Da var det ikke solen som var årsaken til at det holdt seg så bra, men at de ble flinkere til å stelle huden. Samme type oppfølging for de som er på behandlingsopphold og har revmatiske plager, tror jeg kan være veldig positivt, sier Øien Forseth.

Dersom man har store plager og smerter - vil det da være gunstig å flytte til et varmere klima på permanent basis?

- Noen gjør det. Det finnes en norsk skole på Gran Canaria for unge med lungesykdom, allergi, hudsykdom eller leddsykdom. Ved Norsk Revmatikerforbunds behandlingssted i Alicante i Spania, Reuma-Sol, er det mange norske pasienter. Disse pasientene er bare på korttidsopphold, men det bor også nordmenn i området på mer permanent basis. Det finnes også skoler i Spania for norske barn , sier Øien Forseth.

Den positive effekten varer lenger

hvordan komme i gang med trening

Dersom du har revmatisk sykdom og trener - bør du da velge innendørs trening på kalde og våte høst- og vinterdager?

- Jeg tror det vil være bedre å trene inne da. Det er spekulert i om det å reise til varmere strøk gjør at kroppen slapper bedre av. At det gjør mindre vondt å trene fordi kroppen er varmet opp. Det er nok en medvirkende årsak til at de tåler mer trening i varmen - at muskler, sener og leddbånd blir varmet opp på denne måten, sier Øien Forseth.

Øien Forseth har ledet en studie der man undersøkte hvilken effekt trening i varmere klima hadde på personer med fibromyalgi. Deltagerne ble delt inn i to grupper, hver gruppe hadde 40 deltagere. Den ene gruppen fulgte et treningsopplegg i Norge, den andre fulgte samme treningsopplegg - med samme fysioterapeut - i Tyrkia.

- Alle opplevde at de fikk mindre vondt like etter endt treningsopplegg, men for de som trente i varmt klima varte den positive effekten mye lenger enn for de som trente i Norge. Mye tyder altså på at også denne gruppen kan ha nytte av behandlingsopphold i land med varmt klima. Det er mye vi ikke vet så mye om - for eksempel hvilken effekt et økt D-vitaminnivå har hos de som fra før av har lave nivå. Kanskje påvirker sollys og D-vitaminstatus smertene betydelig, men det er ikke gjort studier på dette. To store studier er gjennomført der man har sammenlignet behandling av leddgikt og Bekhterevs sykdom i varmt klima med behandling gitt i Norge. Disse studiene viser de samme resultatene som i fibromyalgiprosjektet: Den positive effekten varer mye lenger dersom behandlingen er gitt i et varmt klima, sier Øien Forseth.

Kilder

Referanser

  1. Karin Öien Forseth, PhD., Ingiäld Hafström, professor, Gunnar Husby, professor, Christina H. Opava, professor. . Comprehensive rehabilitation of patients with rheumatic diseases in a warm climate – a literature review.. J Rehabil Med 2010; 42(10): 897-902.
  2. Anne-Cathrine Clarke-Jenssen, Anne-Marit mengshoel, Yndis Staalesen Strumse, Karin Øien Forseth.. Effect of a fibromyalgia rehabilitation programme in warm versus cold climate: A randomized controlled study. Journal of rehabilitation medicine: official journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine · 2014. www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Fagrådets innstilling om Statlige behandlingsreiser og klimabehandling legeforeningen.no
  4. Staalesen Strumse YA, Nordvåg BY, Stanghelle JK, Røisland M, Winther A, Pajunen PA, Garen T, Flatø B. Efficacy of rehabilitation for patients with ankylosing spondylitis: comparison of a four-week rehabilitation programme in a Mediterranean and a Norwegian setting.. J Rehabil Med 2011; 43 (6): 534-42. www.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Staalesen Strumse YA, Nordvag BY, Stanghelle JK, Røsland M, Winther A, Pajunen PA, Garen T, Flatø B. The efficacy of rehabilitation for patients with rheumatoid arthritis:. Scand J Rheumatol 2009; 38(1): 28-37. www.ncbi.nlm.nih.gov