Informasjon

Å forebygge komplikasjoner til kirurgi

Et kirurgisk inngrep er aldri helt uten risiko. Noen inngrep er forbundet med større risiko enn andre, men heldigvis er komplikasjoner relativt sjeldne. I stor grad kan du selv innvirke på risikoen for komplikasjoner. Det viktigste er at du ikke røyker.

Til deg som skal opereres.

Stump røyken!

Røyking skader lungene og øker risikoen for pusteproblemer og infeksjoner i forbindelse med en operasjon. Særlig gjelder dette inngrep i brystkasse og mage, og alle operasjoner hvor det benyttes narkose.

Røyking er i seg selv kanskje den viktigste enkeltårsaken til blodpropp. Røyking medfører en betydelig økt risiko for blodpropp ved alle typer inngrep. Størst er risikoøkningen ved operasjoner i blodåresystemet eller store ledd.

Røyking fører til nedsatt blodsirkulasjon i huden. Blodsirkulasjonen er av avgjørende betydning for at sårene etter en operasjon skal få den næringen som er nødvendig for tilhelingen. Det er vist at røykere har betydelig økt risiko for sårinfeksjoner, for at sår ikke gror, og for at arrene blir store og skjemmende.

Etter bedøvelse med narkose følger det som regel en periode med sliming og hoste. Luftveiene er irriterte, og hvis ikke slim og annet materiale blir hostet opp, kan man få alvorlige infeksjoner. De som røyker, har på forhånd kronisk luftveisirritasjon og sliming. Denne tilstanden forverres etter en narkose. Siden luftveienes renovasjonssystem allerede er overbelastet hos en som røyker, blir faren for lungebetennelser i forbindelse med narkose betydelig større.

Hvis du slutter å røyke minst tre uker før operasjonen, reduserer du risikoen for komplikasjoner betraktelig. For å gi kroppen de beste forutsetninger for reparasjon bør du heller ikke røyke de første 6 ukene etter operasjon.

Røykingen er så viktig for resultatet av operasjoner at plastisk-kirurgiske avdelinger ikke tar imot pasienter til operasjon (når det ikke er livreddende inngrep) dersom pasienten ikke klarer 6 ukers røykefrihet før og etter operasjonen.

Andre forholdsregler

Mosjon

Vær fysisk aktiv i tiden før operasjonen. Spør legen til råds hvis du er i tvil om hva kroppen tåler. Mosjon er viktig for å holde kroppen i best mulig stand, og bare en forsiktig økning fra hva du er vant til, vil hjelpe. Gå daglige turer slik at du får fart på blodomløpet. Uten fysisk aktivitet øker risikoen for årebetennelse, blodpropp, lungebetennelser og sårinfeksjoner.

Mat

Tenk litt ekstra på kostholdet. Sørg for et alminnelig og balansert kosthold som inneholder fiberrike karbohydrater og daglig frukt og grønnsaker. Pass på at du drikker rikelig med vann, og fiberrik mat forebygger forstoppelse.

Medikamenter

Husk å opplyse legen om alle medikamenter du benytter, også de du ikke tenker på som egentlige medisiner. Enkelte medikamenter kan gi økt risiko for blødning og blodpropp.

Lykke til med operasjonen, og lykke til med forberedelsene !

Hvis du trenger hjelp til å stumpe røyken, kontakt fastlegen for hjelp og informasjon. Det kan være enklere med noen gode råd på veien, og det finnes også en del hjelpemidler. 

Du kan også få tips ved å lese mer her: