Informasjon

Kjæledyr gir bedre helse

For mange er kjæledyret en nær og fortrolig venn. Kjæledyret kan føre til at man blir mer aktiv og har bedre fysisk helse. Det kan også bidra til at man opplever en meningsfull hverdag, og gi trygghet og stabilitet.

Helsefordelene ved å ha kjæledyr er mange. Det kan redusere blodtrykket, kolesterolet og triglyseridnivåene dine. Det kan bidra til at symptomer på stress og angst dempes, og føre til at du føler deg mindre ensom. Å ha kjæledyr øker også mulighetene for trening og utendørs aktivitet, og for å treffe andre mennesker.

Å eie et kjæledyr er forbundet med lavere risiko for hjertesykdom, færre turer til legekontoret, og en reduksjon i antall tilfeller av astma og allergi hos små barn1-2.

Forskning antyder også at barn som har kjæledyr, er mindre borte fra skolen på grunn av sykdom.

Kjæledyr virker beroligende

6212-2-katt.jpg

Amerikansk studier3-4 har sett på hvordan det å ha kjæledyr påvirker den fysiske og psykiske helsen hos eldre. Resultatene viser at dyreeierene ofte var yngre, nylig hadde giftet seg eller bodde sammen med noen. De var også mer aktive enn de som ikke hadde kjæledyr. 

Eldre mennesker som har kjæledyr opplever at de har en venn i dyret og at det bidrar til å gi mening i hverdagen. Det reduserer også ensomhet og fører til at man er mer sosial – at man også treffer flere mennesker. Dette kan virke forebyggende mot psykiske lidelser, noe som også er positivt for den psykiske helsen4.

I en artikkel fra BMJ5 spør artikkelforfatteren om antall tilfeller av barnemishandling kunne blitt redusert dersom veterinærer hadde vært forpliktet til å melde fra om dyremishandling til politiet. Bakgrunnen for denne tanken er at det er en forbindelse mellom barnemishandling og dyremishandling. Studier har vist at i 88 prosent av tilfellene der barn ble mishandlet og vanskjøttet, ble også dyr mishandlet6

Kjæledyr kan ha en markant direkte innvirkning på puls og blodtrykk når eieren er under stress. I en studie som har undersøkt denne sammenhengen, måtte deltagerne gjennom to "stresstester". Den ene testen gikk ut på å løse et matematisk problem. Den andre testen gikk ut på å holde hendene i iskaldt vann. Deltagerne fullførte testene i fire ulike situasjoner. En gang alene, en gang sammen med ektefellen, en gang sammen med kjæledyret, og en gang sammen med ektefellen og kjæledyret. Resultatene viste at blodtrykket og pulsen forble mest stabilt og vendte raskest tilbake til normalen når deltagerne var sammen med kjæledyrene sine.

Neste side