Informasjon

Kjæledyr gir bedre helse

For mange er kjæledyret en nær og fortrolig venn, og de kan oppleve at dyrene gir dem trygghet og stabilitet i hverdagen.

Helsefordelene ved å ha kjæledyr er mange. Ifølge amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kan det å ha kjæledyr blant annet redusere blodtrykket, kolesterolet og triglyseridnivåene dine, og føre til at du føler deg mindre ensom. Å ha kjæledyr øker også mulighetene for trening og utendørs aktivitet, og mulighetene for å treffe andre mennesker.

Forskning tyder på at det å eie et kjæledyr er forbundet med lavere risiko for hjertesykdom, færre turer til legekontoret, og en reduksjon i antall tilfeller av astma og allergi hos små barn1-2.

Forskning antyder også at barn som har kjæledyr, er mindre borte fra skolen på grunn av sykdom.

Kjæledyr virker beroligende

Amerikansk studier3-4 har sett på hvordan det å ha kjæledyr påvirker den fysiske og psykiske helsen hos eldre. Resultatene viser at dyreeierene ofte var yngre, nylig hadde giftet seg eller bodde sammen med noen, og var mer aktive enn de som ikke hadde kjæledyr. Nivået av hverdagsaktivitet var altså lavere hos de som ikke hadde kjæledyr. 

Kjæledyr kan være til nytte for eldre mennesker ved å gi kameratskap, gi en følelse av hensikt og mening, redusere ensomhet og øke sosialiseringen. Disse fordelene kan også øke motstandskraften hos eldre voksne mot psykiske lidelser, noe som kan påvirke deres mentale helseutfall positivt4.

I en annen artikkel fra BMJ5 spør artikkelforfatteren om antall tilfeller av barnemishandling kunne blitt redusert dersom veterinærer hadde vært forpliktet til å melde fra om dyremishandling til politiet. Bakgrunnen for denne tanken er at det er en forbindelse mellom barnemishandling og dyremishandling. Studier har vist at i 88 prosent av tilfellene der barn ble mishandlet og vanskjøttet, ble også dyr mishandlet6

Studier har også vist at kjæledyr kan ha en markant direkte innvirkning på puls og blodtrykk når eieren er under stress. I en studie som har undersøkt denne sammenhengen, måtte deltagerne gjennom to "stresstester". Den ene testen gikk ut på å løse et matematisk problem, og den andre testen gikk ut på å holde hendene i iskaldt vann. Deltagerne fullførte disse testene i fire ulike situasjoner. En gang alene, en gang sammen med mannen/kona, en gang sammen med kjæledyret, og en gang sammen med mannen/kona og kjæledyret. Resultatene viste at blodtrykket og pulsen forble mest stabilt og vendte raskest tilbake til normalen når deltagerne var sammen med kjæledyrene sine.

Neste side