Informasjon

Kjæledyr gir bedre helse

For mange er kjæledyret en nær og fortrolig venn, og de kan oppleve at dyrene gir dem trygghet og stabilitet i hverdagen.

Temaside om Korona

Helsefordelene ved å ha kjæledyr er mange. Ifølge amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kan det å ha kjæledyr blant annet redusere blodtrykket, kolesterolet og triglyseridnivåene dine, og føre til at du føler deg mindre ensom. Å ha kjæledyr øker også mulighetene for trening og utendørs aktivitet, og mulighetene for å treffe andre mennesker.

Ifølge en artikkel i British Medical Journal (BMJ1 har forskning antydet at det å eie et kjæledyr er forbundet med lavere risiko for hjertesykdom, færre turer til legekontoret, og en reduksjon i antall tilfeller av astma og allergi hos små barn.

Selv om nyere studier ikke støtter disse funnene, har forskning også antydet at barn som har kjæledyr, er mindre borte fra skolen på grunn av sykdom.

Kjæledyr virker beroligende

En amerikansk studie2 har sett på hvordan det å ha kjæledyr påvirker den fysiske og psykiske helsen hos eldre. Resultatene viser at dyreeierene ofte var yngre, nylig hadde giftet seg eller bodde sammen med noen, og var mer aktive enn de som ikke hadde kjæledyr. Nivået av hverdagsaktivitet var altså lavere hos de som ikke hadde kjæledyr. I forhold til psykologisk velvære, var det ingen forskjell mellom de av deltagerne som hadde kjæledyr, og de som ikke hadde det.

I en annen artikkel fra BMJ3 spør artikkelforfatteren om antall tilfeller av barnemishandling kunne blitt redusert dersom veterinærer hadde vært forpliktet til å melde fra om dyremishandling til politiet. Bakgrunnen for denne tanken er at det er en forbindelse mellom barnemishandling og dyremishandling. Studier har vist at i 88 prosent av tilfellene der barn ble mishandlet og vanskjøttet, ble også dyr mishandlet4. Blant kvinner som søkte til krisesentre på grunn av at de ble mishandlet hjemme, meldte 71 prosent av de som hadde kjæledyr, at også kjæledyrene ble mishandlet5.

Studier har også vist at kjæledyr kan ha en markant direkte innvirkning på puls og blodtrykk når eieren er under stress. I en studie som har undersøkt denne sammenhengen, måtte deltagerne gjennom to "stresstester". Den ene testen gikk ut på å løse et matematisk problem, og den andre testen gikk ut på å holde hendene i iskaldt vann. Deltagerne fullførte disse testene i fire ulike situasjoner. En gang alene, en gang sammen med mannen/kona, en gang sammen med kjæledyret, og en gang sammen med mannen/kona og kjæledyret. Resultatene viste at blodtrykket og pulsen forble mest stabilt og vendte raskest tilbake til normalen når deltagerne var sammen med kjæledyrene sine.

Neste side