Informasjon

Kjæledyr gir bedre helse

Temaside om Korona

Kjæledyr skaper trygghet og tillit i terapisituasjoner

Ifølge Harvards Health Letter har de aller fleste studiene som har undersøkt hva slags innvirkning kjæledyr har på helsen, sett på effekten av å ha katt eller hund. Det er få studier som har sett på effekten av andre dyr enn disse.

Ifølge en artikkel fra Tidsskrift for Den norske lægeforening er det mange holdepunkter for at det å ha hund, er gunstig for helse og trivsel. Hunder blir også brukt på institusjoner og sykehus som terapeuter, for å hjelpe til å oppnå konkrete behandlingsmål, eller bedre trivselen og pågangsmotet til pasientene.

Det hender også at psykologer bruker dyr som en del av et behandlingsopplegg - såkalt dyreassistert terapi. I artikkelen "Tassende labber inn i terapien" (Hundesport, 2005) forteller en psykolog om den gunstige effekten det har hatt for henne å ha med hund i forbindelse med samtaleterapi med små barn. Hunden er med på å skape en trygg relasjon mellom den unge og terapeuten, skriver hun. Pasienter som tidligere ikke har hatt utbytte av vanlig terapi, våger å åpne seg mer, og verdifulle interaksjoner (samtaler, samarbeid) blir skapt.

Forrige side Neste side