Informasjon

Kjæledyr gir bedre helse

Temaside om Korona

Er vi friskere fordi vi har kjæledyr, eller har vi kjæledyr fordi vi er friskere?

Forklaringen på at dyreeiere har bedre helse, inkluderer sosiale fordeler og emosjonell støtte. Slik støtte fra kjæledyr kan i følge studier speile noen av elementene ved forhold mennesker i mellom som bidrar til bedre helse.

Men det kan også følge uheldige konsekvenser med det å være dyreeier. Du kan bli smittet av sykdommer gjennom kontakt med dyr, men dette skjer sjelden i Norge ettersom dyrene her til lands er veldig friske. Studier har også avslørt at opp mot 70 prosent av de dyreeierne som er allergiske, ikke vil følge rådene om å kvitte seg med kjæledyret til tross for at det skaper en allergisk reaksjon. Eldre kan også unnlate å oppsøke medisinsk hjelp fordi de er redde for hva som vil skje med kjæledyret dersom de havner på sykehus eller på sykehjem.

Et viktig spørsmål er om dyreeiere er friskere fordi de har kjæledyr, eller om de har kjæledyr fordi de har en bedre helse. Det er et spørsmål det kan være vanskelig å finne svar på gjennom forskningen.

Forrige side Neste side