Informasjon

Kjæledyr gir bedre helse

Temaside om Korona

Kjæledyr og helsegevinst

Forskning viser positive effekter, men vi behøver flere studier av hvordan menneske-dyr interaksjonen påvirker vår helse. Vi vet ikke nøyktig hvilke typer dyr som påvirker hvilke typer helseproblemer - fysiske, mentale eller sosiale - og hvilke karakteristika med menneske-dyr relasjonen som er viktigst. Personer som har kjæledyr, vet at det er mange fordeler med å ha et dyr som venn, men vi vet ikke under hvilke omstendigheter at disse fordelene har størst betydning. Hvis forskning viser spesifikke helsegevinster under bestemte omstendigheter, så kan den kunnskapen bli brukt til å endre holdninger som gjør at flere får ta del i denne gevinsten ved å endre reguleringer i skoler, helseinstitusjoner, trygdeboliger og andre steder der menneskers kontakt med dyr i dag er forbudt.

Kilder

Referanser

  1. McNicholas J, Gilbey A, Rennie A, Ahmedzai S, Dono JA, Ormerod E. Pet ownership and human health: a brief review of evidence and issues . BMJ 2005; 331: 1254-5. .
  2. Cherniack EP, Cherniack AR. The benefit of pets and animal-assisted therapy to the health of older individuals. Curr Gerontol Geriatr Res. 2014. doi: 10.1155/2014/623203 DOI
  3. Coombes R. Do vets and doctors face similar ethical challenges?. BMJ 2005; 331: 1408. PubMed
  4. Matchock RL. Pet ownership and physical health. Curr Opin Psychiatry. 2015 Sep;28(5):386-92. doi: 10.1097/YCO.0000000000000183 DOI
  5. Ascione FR. The nature and status of research on the link between animal cruelty and child abuse.. Protecting Children 1997; 13: 12-4. PubMed
Forrige side