Informasjon

Kjæledyr gir bedre helse

For mange er kjæledyret en nær og fortrolig venn, og de kan oppleve at dyrene gir dem trygghet og stabilitet i hverdagen.

Temaside om Korona

Helsefordelene ved å ha kjæledyr er mange. Ifølge amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kan det å ha kjæledyr blant annet redusere blodtrykket, kolesterolet og triglyseridnivåene dine, og føre til at du føler deg mindre ensom. Å ha kjæledyr øker også mulighetene for trening og utendørs aktivitet, og mulighetene for å treffe andre mennesker.

Ifølge en artikkel i British Medical Journal (BMJ1 har forskning antydet at det å eie et kjæledyr er forbundet med lavere risiko for hjertesykdom, færre turer til legekontoret, og en reduksjon i antall tilfeller av astma og allergi hos små barn.

Selv om nyere studier ikke støtter disse funnene, har forskning også antydet at barn som har kjæledyr, er mindre borte fra skolen på grunn av sykdom.

Kjæledyr virker beroligende

En amerikansk studie2 har sett på hvordan det å ha kjæledyr påvirker den fysiske og psykiske helsen hos eldre. Resultatene viser at dyreeierene ofte var yngre, nylig hadde giftet seg eller bodde sammen med noen, og var mer aktive enn de som ikke hadde kjæledyr. Nivået av hverdagsaktivitet var altså lavere hos de som ikke hadde kjæledyr. I forhold til psykologisk velvære, var det ingen forskjell mellom de av deltagerne som hadde kjæledyr, og de som ikke hadde det.

I en annen artikkel fra BMJ3 spør artikkelforfatteren om antall tilfeller av barnemishandling kunne blitt redusert dersom veterinærer hadde vært forpliktet til å melde fra om dyremishandling til politiet. Bakgrunnen for denne tanken er at det er en forbindelse mellom barnemishandling og dyremishandling. Studier har vist at i 88 prosent av tilfellene der barn ble mishandlet og vanskjøttet, ble også dyr mishandlet4. Blant kvinner som søkte til krisesentre på grunn av at de ble mishandlet hjemme, meldte 71 prosent av de som hadde kjæledyr, at også kjæledyrene ble mishandlet5.

Studier har også vist at kjæledyr kan ha en markant direkte innvirkning på puls og blodtrykk når eieren er under stress. I en studie som har undersøkt denne sammenhengen, måtte deltagerne gjennom to "stresstester". Den ene testen gikk ut på å løse et matematisk problem, og den andre testen gikk ut på å holde hendene i iskaldt vann. Deltagerne fullførte disse testene i fire ulike situasjoner. En gang alene, en gang sammen med mannen/kona, en gang sammen med kjæledyret, og en gang sammen med mannen/kona og kjæledyret. Resultatene viste at blodtrykket og pulsen forble mest stabilt og vendte raskest tilbake til normalen når deltagerne var sammen med kjæledyrene sine.

Kjæledyr skaper trygghet og tillit i terapisituasjoner

Ifølge Harvards Health Letter har de aller fleste studiene som har undersøkt hva slags innvirkning kjæledyr har på helsen, sett på effekten av å ha katt eller hund. Det er få studier som har sett på effekten av andre dyr enn disse.

Ifølge en artikkel fra Tidsskrift for Den norske lægeforening er det mange holdepunkter for at det å ha hund, er gunstig for helse og trivsel. Hunder blir også brukt på institusjoner og sykehus som terapeuter, for å hjelpe til å oppnå konkrete behandlingsmål, eller bedre trivselen og pågangsmotet til pasientene.

Det hender også at psykologer bruker dyr som en del av et behandlingsopplegg - såkalt dyreassistert terapi. I artikkelen "Tassende labber inn i terapien" (Hundesport, 2005) forteller en psykolog om den gunstige effekten det har hatt for henne å ha med hund i forbindelse med samtaleterapi med små barn. Hunden er med på å skape en trygg relasjon mellom den unge og terapeuten, skriver hun. Pasienter som tidligere ikke har hatt utbytte av vanlig terapi, våger å åpne seg mer, og verdifulle interaksjoner (samtaler, samarbeid) blir skapt.

Er vi friskere fordi vi har kjæledyr, eller har vi kjæledyr fordi vi er friskere?

Forklaringen på at dyreeiere har bedre helse, inkluderer sosiale fordeler og emosjonell støtte. Slik støtte fra kjæledyr kan i følge studier speile noen av elementene ved forhold mennesker i mellom som bidrar til bedre helse.

Men det kan også følge uheldige konsekvenser med det å være dyreeier. Du kan bli smittet av sykdommer gjennom kontakt med dyr, men dette skjer sjelden i Norge ettersom dyrene her til lands er veldig friske. Studier har også avslørt at opp mot 70 prosent av de dyreeierne som er allergiske, ikke vil følge rådene om å kvitte seg med kjæledyret til tross for at det skaper en allergisk reaksjon. Eldre kan også unnlate å oppsøke medisinsk hjelp fordi de er redde for hva som vil skje med kjæledyret dersom de havner på sykehus eller på sykehjem.

Et viktig spørsmål er om dyreeiere er friskere fordi de har kjæledyr, eller om de har kjæledyr fordi de har en bedre helse. Det er et spørsmål det kan være vanskelig å finne svar på gjennom forskningen.

Kjæledyr og helsegevinst

Forskning viser positive effekter, men vi behøver flere studier av hvordan menneske-dyr interaksjonen påvirker vår helse. Vi vet ikke nøyktig hvilke typer dyr som påvirker hvilke typer helseproblemer - fysiske, mentale eller sosiale - og hvilke karakteristika med menneske-dyr relasjonen som er viktigst. Personer som har kjæledyr, vet at det er mange fordeler med å ha et dyr som venn, men vi vet ikke under hvilke omstendigheter at disse fordelene har størst betydning. Hvis forskning viser spesifikke helsegevinster under bestemte omstendigheter, så kan den kunnskapen bli brukt til å endre holdninger som gjør at flere får ta del i denne gevinsten ved å endre reguleringer i skoler, helseinstitusjoner, trygdeboliger og andre steder der menneskers kontakt med dyr i dag er forbudt.

Kilder

Referanser

  1. McNicholas J, Gilbey A, Rennie A, Ahmedzai S, Dono JA, Ormerod E. Pet ownership and human health: a brief review of evidence and issues . BMJ 2005; 331: 1254-5. .
  2. Cherniack EP, Cherniack AR. The benefit of pets and animal-assisted therapy to the health of older individuals. Curr Gerontol Geriatr Res. 2014. doi: 10.1155/2014/623203 DOI
  3. Coombes R. Do vets and doctors face similar ethical challenges?. BMJ 2005; 331: 1408. PubMed
  4. Matchock RL. Pet ownership and physical health. Curr Opin Psychiatry. 2015 Sep;28(5):386-92. doi: 10.1097/YCO.0000000000000183 DOI
  5. Ascione FR. The nature and status of research on the link between animal cruelty and child abuse.. Protecting Children 1997; 13: 12-4. PubMed