Nyhetsartikkel

Kolesterolmedisin beskytter mot hjerneblødning

Statiner beskytter mot hjerte- og karsykdom, men reduserer også risikoen for hjerneblødning.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En stor dansk studie1 motbeviser myten om at statiner kan øke risikoen for hjerneblødning.

Mer enn en halv millioner mennesker som behandles med statiner, er inkludert i studien - som er publisert i tidsskriftet EClinicalMedicine - et nytt tidsskrift i Lancetgruppen.

Denne studien avviser en bekymring som er antydet i tidligere studier om at behandling med statiner kan øke risikoen for hjerneblødning.

- Tvert om påviser vi at gruppen statinbrukere som ikke tidligere har hatt blodpropp i hjernen eller hjerneblødning, i mindre grad rammes av dette, sier lege Anette Riisgaard Ribe ved Institut for Folkesundhed i Danmark i en nyhetsmelding fra Aarhus universitet. Riisgaard Ribe har ledet studien. 

Lavere risiko med statiner

Forskerne inkluderte nesten 520 000 mennesker i studien. Deltagerne begynte å ta statiner i 2004. Deltagerne ble fulgt opp i 10 år. 

Forskerne sammenlignet deltagerne med en kontrollgruppe av personer som ikke tok medisiner. De undersøkte deretter hvor mange som som fikk hjerneblødning i disse to gruppene.  

Resultatene fra studien viser at risikoen for å få en hjerneblødning etter seks måender med behandling er 22 til 35 prosent lavere blant de som bruker statiner, sammenlignet med de som ikke bruker medisinen. 

Ubegrunnet bekymring

Ifølge nyhetsmeldingen har bruk av statiner vært omdiskutert, særlig etter et klinisk forsøk i 2006 som viste at behandling med statiner var forbundet med økt risiko for hjerneblødning blant pasienter som tidligere hadde opplevd blodpropp eller hjerneblødning. 

- Denne nye studien slår imidlertid fast at risikoen for hjerneblødning er markant redusert etter seks måneders behandling blant personer som får statin på grunn av andre årsaker enn blodpropp i hjernen, sier Anette Riisgaard Ribe.

Hun sier at de i studien konkluderer med at bekymringer rundt det å gi statiner til denne pasientgruppen, er ubegrunnet. Hun mener også det er potensielt skadelig hvis leger er tilbakeholden med å skrive ut statiner til pasienter som trenger denne behandlingen.   

Forskerne tok hensyn til at mange av deltagerne brukte andre typer medisiner som forebygger hjerte- og karsykdom.

Studien er blant annet finansiert av Novo Nordisk Fonden.

Kilder

Referanser

  1. Riisgaard Ribea A, Høstrup Vestergaard C, et.al. Statins and Risk of Intracerebral Haemorrhage in a Stroke-Free Population: A Nationwide Danish Propensity Score Matched Cohort Study. EClinicalMedicine 2019. doi.org