Nyhetsartikkel

Komplikasjoner ved bruk av fillere

Selv når erfarne fagpersoner injiserer hudforyngende" fillers" (fyllstoff), kan de forårsake uønskede reaksjoner - fra mindre og selvbegrensende reaksjoner, til alvorlige komplikasjoner som krever rask behandling og tett oppfølging.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en artikkel som ble forhåndspublisert på nett i JAMA Facial Plastic Surgery i april 20131.

Forfatterne gjennomgikk komplikasjoner forbundet med behandling med injeksjoner av bløtvevs-fyllere som ble gitt på et behandlingssenter i USA over en fem års-periode.

I løpet av denne perioden ble det gjennomført 2089 slike behandlinger ved senteret. Av disse var 1047 behandlinger med fyllstoffet hyaluronsyre, 811 med poly-L-melkesyre, og 231 med kalsiumhydroksyapatitt.

Komplikasjoner

Det oppsto 14 tilfeller med komplikasjoner i denne perioden. Flest (6) ved bruk av kalsiumhydroksyapatitt. Fire av disse pasientene utviklet hudbetennelser (cellulitter) på behandlingsområdet, en utviklet knuter i underhuden, og en annen opplevde vevsdød i en del av vevet.

Seks opplevde komplikasjoner ved behandling med poly-L-melkesyre. Av disse var fem tilfeller av knuter i underhuden, og ett tilfelle med perioral dermatitt.

Hyaluronsyre ga minst komplikasjoner i denne studien, bare to av de som hadde fått komplikasjoner, hadde brukt denne typen filler. En av dem utviklet et betennelsesgranulom etter leppebehandling med stoffet. En annen pasient opplevde Tyndall fenomenet (som gir en blåaktig transparent misfarging) etter å ha injisert stoffet.

Stor etterspørsel

Selv om den som gir behandlingen er erfaren og kompetent, kan uønskede reaksjoner oppstå. Behandleren må derfor være klar over hvilke komplikasjoner som kan oppstå, vite når og hvordan hun må gripe inn, samt være trygg på spekteret av behandling mot slike hendelser.

Volumøkende stoff som de som er omtalt i denne artikkelen, har lenge vært anerkjent som en måte å oppnå en foryngende effekt på ansiktet. Med årene har bruken eksplodert, og etterspørselen blir stadig større. Dette har ført til at stadig flere tilbyr slik behandling, fra kosmetiske kirurger og hudleger, til annet helsepersonell med liten eller ingen formell utdannlse innen kosmetisk medisin. En amerikansk studie har vist at antallet behandlinger med volumøkende fyllstoff som er utført av plastiske kirurger, har økt med 190 prosent fra 2000 til 2011. Disse tallene tar ikke med det store antallet behandlinger som blir gitt av andre yrkesgrupper.

Ikke uten risiko

I konklusjonen understreker forfatterne at bløtvevsfyllere for innsprøyting har vært og vil fortsette å være populære, på grunn av minimal behandlingstid, en trygg profil, og raske resultater. De er likevel ikke uten risiko. Den store mengden pasienter som søker slik behandling, kan risikere komplikasjoner, samt komplikasjoner som blir oversett fordi de skifter behandler, får begrenset oppfølging, eller går til en behandler som mangler nødvendig utdannelse. Flere av komplikasjonene som er beskrevet i denne studien, er mulige følgetilstander som må bli gjenkjent og behandlet skikkelig for å forebygge potensielt varige misdannelser av huden.

Kilder

Referanser

  1. Daines SM, Williams EF. Complications Associated With Injectable Soft-Tissue Fillers A 5-Year Retrospective Review. JAMA Facial Plast Surg 2013. archfaci.jamanetwork.com