Nyhetsartikkel

Kostnader ved diabetes kan reduseres

Kostnadene knyttet til behandling av diabetes er store. Ifølge en ny rapport kunne størsteparten av britiske diabeteskostnader vært unngått - med mer forebyggende arbeid og tidlig inngripen.

Dette ifølge en britisk rapport i tidsskriftet Diabetic Medicine.

Rapporten antyder at 80 prosent av NHS's (National Health Service - tilsvarende NAV i Norge) årlige forbruk på 9.8 milliarder pund til diabetesomsorgen, er kostnader knyttet til behandling av diabeteskomplikasjoner. Rapporten anslår også at innen år 2035 vil diabeteskostnadene til NHS øke til 16.8 milliarder pund (ca. 150 milliarder norske kroner) - som er 17 prosent av NHS sitt totale budsjett.

Ifølge eksperter kunne mye av dette vært unngått med bedre opplæring og flere helsesjekker.

Bedre opplæring og hyppigere kontroller

Studien så på årlige direkte pasientkostnader for både type 1- og type 2-diabetes. Det var langt høyere utgifter knyttet til type 2-diabetes, med 8.8 milliarder pund, enn ved type 1-diabetes, med 1 milliard pund.

Senkomplikasjoner ved både type 1- og type 2-diabetes oppstår på grunn av dårlig regulert blodsukker (høyt blodsukker) over tid. Senkomplikasjoner kan være nedsatt syn, nyrefeil, nerveskader, hjerneslag og hjerte- og karsykdom.

- Bedre diabetesopplæring og hyppigere kontroller er metoder som kan brukes for å redusere risikoen for komplikasjoner, sier en representant for Diabetes UK til BBC News.

Videre sier hun at type 2-diabetes må forebygges gjennom god risikovurdering og tidlig diagnose, for å forebygge pengebruk på komplikasjoner det er mulig å unngå.

Det engelske helsedepartementet forteller at de jobber med å forebygge type 2-diabetes. De følger også opp pasienter som allerede har type 2-diabetes med ni årlige kontroller, og bedre håndtering av sykdommen på sykehus.

Andre årsaker og utfordringer ved type 1-diabetes

Ifølge en representant for Juvenile Diabetes Research Foundation er dette første gang de har sett på kostnadene ved type 1-diabetes (som er en autoimmun sykdom), separat.

- Dette er viktig, ettersom årsaker og utfordringer knyttet til type 1-diabetes er veldig ulik de ved type 2-diabetes. Her kan kun medisinsk forskning løfte byrden av familie, NHS og økonomien, sier hun.

Store mørketall

Ifølge artikkelen "Mer om type 2-diabetes" fra Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge, er kostnadene ved behandling av diabetes og følgesykdommene, store. FHI viser videre til tall fra Verdens Helseorganisasjon, som har funnet at diabetes utgjør direkte kostnader på 2.5 til 15 prosent av årlige helsebudsjetter, avhengig av forekomst og behandlingstilbud.

Også norske myndigheter jobber med tiltak for å forebygge nye tilfeller av type 2-diabetes. De fokuserer på god oppfølging av de med høy risiko for å få type 2-diabetes, og jobber for å øke kunnskapen om diabetes. Målet er å redusere andelen med udiagnostisert type 2-diabetes, men fortsatt er mørketallene ved type 2-diabetes store.

Studier tyder på at omtrent like mange i Norge lever med udiagnostisert type 2-diabetes, som de som lever med diagnosen.

NHI tilbyr e-læringskurs om type 2-diabetes

NHI har utviklet e-læringskurs både for pasienter og helsepersonell (ikke-leger). Kursene gir deg oversikt over sykdommen, dens årsaker, komplikasjoner og behandling. Med fornuftige livsstilsvaner er type 2-diabetes en tilstand som du kan få god kontroll over på egen hånd. Målet med kursene er nettopp å gi deg den innsikten at du føler deg trygg på tilstanden og vet hva du skal gjøre.