Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Smitteforebyggende råd til befolkningen

Det finnes ingen spesifikk antiviral behandling eller vaksine mot koronavirus. Det viktigste tiltaket er derfor å forebygge smitte.

Folkehelseinstituttet har publisert råd og informasjon til befolkningen, til personer som er smittet eller har vært utsatt for smitte, til helsepersonell og til andre sektorer og yrkesgrupper.

Råd og tiltak for befolkningen generelt:

  • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
  • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
  • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming utenfor hjemmet.
  • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
  • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
  • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
  • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
  • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
  • Les mer om råd til personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke testes for covid-19.

For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.

God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Alle oppfordres til å vaske hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt etter at man har vært ute blant folk.

I henhold til Folkehelseinstituttets Råd og informasjon til befolkningen, er hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise. Det er likevel viktig å være klar over at dersom hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

 

Forrige side Neste side