Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Råd og informasjon til befolkningen – hostehygiene

Når man hoster eller nyser: Dekk munn og nese med papir og kast papiret forsvarlig straks etter bruk. Utfør håndhygiene. Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre.

Det finnes ingen spesifikk antiviral behandling eller vaksine mot koronavirus. Det viktigste tiltaket er derfor å forebygge smitte.

Forrige side Neste side