Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Tiltak i primærhelsetjenesten

Basale smittevernrutiner gjelder ved arbeid med alle pasienter, disse er alltid viktig og særlig nå. For helsepersonell som skal ha nær kontakt med pasienter i ulike risikokategorier for covid-19, gjelder spesielle regler og rutiner.

Håndhygiene er viktig også under smitteregime. Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene ved smitte med koronavirus.

Pasienter som er bekreftet smittet og har utviklet symptomer på covid-19, kan ha behov for behandling. Behandlingsmålene er:

  • Symptomlindring
  • Tilstrekkelig væskeinntak, eventuelt væsketilførsel.
  • Behandle eventuelle komplikasjoner og respirasjonssvikt.
  • Forebygge smittespredning.

Les om tiltak i primærhelsetjenesten.

Se filmen om hvordan du tar på og av personlig beskyttelsesutstyr.

Forrige side Neste side