Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Prosedyrer som utføres på luftveier

Det skal vises ekstra forsiktighet hvis det må utføres aerosolgenererende prosedyrer, det vil si prosedyrer som kan medføre spredning av dråper eller partikler som er så små at de holder seg svevende i luften og kan pustes inn i lungene. Eksempel er bruk av åpent sug, spyttprøve, forstøverbehandling, CPAP, BiPAP, manuell ventilering, andre luftveisprosedyrer.

Ved aerosolgenererende prosedyrer eksponeres helsepersonell for små aerosoler (≤ 5µ) fra pasientens luftveier og munnbind ikke tilstrekkelig. Da skal det brukes åndedrettsvern (jamfør anbefalinger fra fhi om bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19).

Antall personer som er til stede skal reduseres til et minimum.

Forrige side Neste side