Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Hånddesinfeksjon eller såpe og vann?

Håndhygiene og hostehygiene er viktig for å unngå/begrense spredning av det nyeste koronaviruset. Dette gjelder både helsepersonell og øvrig befolkning.

I henhold til basale smittevernrutiner for helsepersonell, er hånddesinfeksjon med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel den anbefalte metoden for håndhygiene når hendene ikke er synlig forurenset, men:

Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene i forebygging av smitte med koronavirus.

Åpne Basale smittevernrutiner i smittevernveilederen på fhi.no og les om håndhygiene.

Forrige side Neste side