Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Håndvask med såpe og vann

Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene ved smitte med koronavirus. Hvis hendene er synlig skitne og tilsølte, eller hvis du har vært i kontakt med kroppsvæsker og ikke har brukt hansker, skal du vaske hendene med såpe og vann.

Riktig håndvask:

For å utføre korrekt håndhygiene må neglene være kortklipte. Det må ikke brukes kunstige negler, heller ikke ringer, armbånd og armbåndsur.

Åpne Håndhygieneveilederen. Finn avsnittet Hvordan bør man utføre håndhygiene? og les om Håndvask med såpe og vann.

Forrige side Neste side