Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Riktig bruk av hånddesinfeksjonsmiddel

Før hånddesinfeksjon med godkjent alkoholbasert middel, må hendene være:

  • Fri for ringer, armbåndsur, armbånd, kunstige negler, neglepynt, neglelakk og lange negler.
  • Tørre og ikke tilsølt.

Det må brukes tilstrekkelige mengder hånddesinfeksjonsmiddel slik at alle flater dekkes. Produktet må få virke i tilstrekkelig lang tid. Les og følg informasjon fra produsenten.

Åpne Håndhygieneveilederen. Finn avsnittet Hvordan bør man utføre håndhygiene? og les om Hånddesinfeksjon.

Forrige side Neste side