Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Munnbind

Munnbind kan redusere smittespredning ved nær omgang med personer med sykdom som smitter gjennom sprut av kroppsvæsker, for eksempel forkjølelse og influensa. Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, skal bruke kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR).

Slik tar du på munnbind: Utfør håndhygiene først. Ikke berør selve bindet når du tar det på, bare båndene. Fest munnbindet slik at det dekker både munn og nese. Trykk den øvre stive kanten tett over og rundt neseryggen for å unngå lekkasje langs kantene. Berør bare kanten. Sørg for at munnbindet sitter godt, slik at du ikke må justere det mens du utfører prosedyrer. Ikke ta hendene opp til munnbindet mens det er i bruk.

Munnbindet blir forurenset av smittestoffer i luften og fra bærerens nese og svelg, og skal kun brukes én gang. Det skal ikke henge rundt halsen, men kastes umiddelbart når det tas av. Det anbefales å bytte munnbind når det er fuktig eller synlig tilsølt.

Slik tar du av munnbind: Grip nedre bånd/strikk på begge sider av ansiktet og frigjør bindet fra festet rundt ørene. Hold i strikk/bånd, fjern bindet fra ansiktet og kast det i søppelet. Utfør håndhygiene.

Forrige side Neste side